×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 22

Furtişaguri, zăloage, împrumuturi şi altele.

1 Dacă furul va fi prins la o spargere şi lovit aşa încât să i se tragă moartea, nu e la mijloc vărsare de sânge.

2 Iar dacă soarele era răsărit când l-au prins, atunci este vărsare de sânge. Furul trebue să dea aspră ispaşă. Şi dacă nu are avere, să fie vândut el pentru plata celor furate.

3 Şi dacă dobitocul furat, fie bou, fie asin, fie oaie, se va afla încă viu în mâna furului, el să dea ispaşă îndoită.

4 Dacă cineva va strica vre-o ţarină sau vre-o vie, lăsând vitele slobode să pască ţarina altuia, să dea ispaşă ce e mai bun în ţarina sa şi ce e mai bun în via sa.

5 De va izbucni foc, care să cuprindă spinii şi să mistuiască grâul clădit în clăi, sau încă nesecerat sau un câmp întreg, să dea despăgubire cel ce a aprins pârjolul.

6 De va da careva vecinului său argint sau odoare ca să le păstreze, şi au fost furate din casa omului, dacă furul se va afla, să dea îndoită ispaşă.

7 Iar de nu se va afla furul, atunci stăpânul casei să se înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu, ca să se lămurească dacă nu cumva şi-a întins mâna asupra lucrului aproapelui său.

8 În orice împrejurare de furtişag, fie bou, fie asin, fie oaie, fie veşmânt, fie orice lucru pierdut, despre care va zice cineva: «Acesta e al meu!» – pricina celor două părţi să fie adusă înaintea lui Dumnezeu, şi acela pe care Dumnezeu îl va osândi să dea îndoită ispaşă aproapelui său.

9 Dacă cineva încredinţează aproapelui său, spre pază, asin, sau bou, sau oaie, sau orice altă vită, şi ea va muri sau se va schilodi, sau va fi hrăpită şi nimeni n’a fost martor,

10 Atunci, între cele două părţi să hotărască jurământul Domnului, ca să se ştie dacă nu cumva păzitorul şi-a întins mâna asupra avutului aproapelui său. Stăpânul să primească jurământul, iar păzitorul să nu dea nici o ispaşă,

11 Iar dacă i s’a furat din casa lui, să dea ispaşă stăpânului.

12 Şi dacă vita a fost sfâşiată, să aducă drept mărturie ce a rămas din ea şi să nu dea ispaşă.

13 Dacă va lua cineva cu împrumut o vită de la vecinul său şi ea va rămânea schiloadă sau va muri, fără ca stăpânul ei să fie de faţă, atunci cel ce a luat-o cu împrumut să dea ispaşă.

14 Iar dacă stăpânul a fost de faţă, să nu dea ispaşă. Iar dacă vita fusese luată cu chirie, paguba intră în preţul chiriei.

15 Dacă cineva va amăgi o fecioară încă nelogodită şi se va culca cu ea, să-i facă zestre şi s’o ia de soţie.

16 Iar dacă tatăl ei nu voeşte cu nici un preţ să i-o dea lui, atunci el să plătească aţâţi bani cât este hotărît pentru zestrea fetelor.

17 Pe vrăjitoare să n’o lăsaţi cu viaţă.

18 Cel ce se va împreuna cu vită, să fie dat morţii.

19 Cel ce jertfeşte la alţi dumnezei, afară de Domnul, să fie ucis.

20 Pe străin să nu-l obijdueşti şi să nu-l asupreşti, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

21 Pe văduvă şi pe orfan să nu-i obijduiţi,

22 Iar dacă îi veţi obijdui şi ei vor striga către mine, eu atunci voi auzi strigarea lor,

23 Şi mânia mea se va aprinde şi pe voi vă voi ucide cu sabia, iar femeile voastre rămânea-vor văduve şi fiii voştri orfani.

24 De vei da bani cu împrumut poporului meu, adică săracului care stă lângă tine, să nu te porţi cu el ca un cămătar şi să nu-i pui nici o dobândă.

25 Dacă vei lua zălog veşmântul aproapelui tău, să i-l dai înapoi, până la asfinţitul soarelui,

26 Căci acesta este singurul lui acoperământ, singura haină pentru goliciunea lui, şi atunci în ce va dormi? Iar dacă va striga către mine, eu îl voi auzi, căci milostiv sunt eu.

27 Pe Dumnezeu să nu-l huleşti şi pe nici un voevod al poporului tău să nu-l defăimezi.

28 Pârga de la aria ta şi de la teascul tău să nu întârziezi să mi le aduci, iar pe întâiul născut dintre fiii tăi să mi-l hărăzeşti mie.

29 Cu vitele tale mari şi cu vitele mici aşa să faci: şapte zile să stea cu mama lor, iar în a opta zi să mi le dai mie!

30 Iară voi să-mi fiţi mie popor sfânt şi carnea vitei sfâşiate pe câmp să n’o mâncaţi, ci s’o aruncaţi la câini.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.