×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 21

Felurite rânduieli pentru robi şi pentru ucideri.

1 «Iată acum legiuirile pe care să le pui înaintea lor:

2 De vei cumpăra rob evreu, el să-ţi slujească şase ani, iar în al şaptelea an să iasă slobod, fără răscumpărare.

3 Dacă a venit singur, singur să iasă; dacă a venit cu el soţie, să iasă şi soţia lui cu el.

4 Dacă stăpânul lui i-a dat femeie şi aceasta i-a născut lui fii sau fiice, femeia şi copiii să fie ai stăpânului ei, iar el să iasă singur.

5 Iar dacă robul va zice sus şi tare: «Iubesc pe stăpânul meu, pe femeia şi pe copiii mei şi nu vreau să mă liberez»,

6 Atunci să-l ducă stăpânul său înaintea lui Dumnezeu şi să-l pună lângă uşă, sau lângă uşor şi stăpânul său să-i găurească urechea cu o sulă; iar el să-i fie rob deapururi.

7 Dacă cineva va vinde pe fiică-sa roabă, ea nu se va libera, cum se liberează robii.

8 Dacă nu va fi pe placul stăpânului ei, după ce şi-a făcut-o soţie, să-i încuviinţeze să se răscumpere, dar să n’aibă dreptul s’o vânză la neam străin, după ce i-a fost necredincios.

9 Iar dacă se hotărăşte s’o dea fiului său, să se poarte cu ea ca un părinte cu fiică-sa.

10 Dacă însă îşi va lua altă soţie, el să nu-i scadă nimic nici din hrana ei, nici din îmbrăcămintea ei, nici din traiul împreună.

11 Iar când aceste trei lucruri nu i le va împlini, atunci să iasă de la el, în dar, fără răscumpărare.

12 De va lovi cineva un om şi acesta va muri, făptuitorul să fie dat morţii.

13 Dacă nu l-a pândit, ci Dumnezeu i l-a dat în mână, îţi voi hotărî un loc unde să fugă ucigaşul.

14 Dacă însă cineva se înverşunează împotriva aproapelui său şi-l ucide cu vicleşug, să-l smulgi chiar de la jertfelnicul meu şi să-l dai morţii.

15 Cel ce va bate pe tatăl său sau pe mama sa să fie omorît.

16 Cel ce va fura un om şi-l va vinde sau se va găsi în mâna sa să fie dat morţii.

17 Cel ce va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie dat morţii.

18 Dacă se vor certa doi oameni şi unul va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul, şi acesta nu va muri, Ci va cădea la pat,

19 Şi când se va scula, va umbla pe afară rezemându-se în cârjă, cel ce l-a lovit să rămână nepedepit, dar să-l despăgubească de timpul zăcut şi să-i poarte de grijă până ce se va însănătoşi.

20 Iar de va lovi careva pe robul sau pe roaba sa cu toiagul şi va muri sub mâna lui, fapta trebue negreşit răzbunată.

21 Ci de va mai trăi o zi sau două, făptuitorul să nu fie pedepsit, fiindcă este averea lui.

22 Dacă se vor bate doi oameni şi vor lovi pe o femeie însărcinată şi ea va lepăda pruncul, fără altă vătămare, vinovatul să fie silit să dea ispaşa pe care i-o va cere bărbatul femeii, şi aşa sa plătească lepădarea pruncului.

23 Iar dacă îi va fi pricinuit vătămare fără leac, atunci să dai viaţă pentru viaţă.

24 Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,

25 Arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătae pentru vânătae.

26 Şi de va lovi cineva în ochi pe robul său sau va lovi în ochi pe roaba sa, şi-i va prăpădi ochiul, să-l lase liber ca despăgubire pentru ochi.

27 Şi de va sări dintele robului său sau dintele roabei sale, să-l lase liber ca despăgubire pentru dinte.

28 Dacă un bou va împunge un om sau o femeie şi va muri, boul să fie ucis cu pietre şi carnea lui să nu se mănânce, iar stăpânul boului să rămână nepedepsit.

29 Iar dacă boul era nărăvaş de mai nainte şi i s’a adus la cunoştinţă stăpânului şi el nu l-a păzit, şi boul a ucis bărbat sau femeie, boul să fie ucis cu pietre, dar şi stăpânul lui să fie dat morţii.

30 Dacă este silit numai să plătească ispaşă, el trebue să dea răscumpărare pentru viaţa sa, atât la cât îl vor pune.

31 Şi dacă boul va împunge un băiat sau o fată, tot după această lege să se dea deslegare.

32 Şi dacă boul va împunge un rob sau o roabă să se plătească stăpânului lor treizeci de sicli de argint, iar boul să fie ucis cu pietre.

33 Dacă va lăsa cineva o fântână descoperită, sau dacă va săpa cineva o fântână şi nu va acoperi-o şi va cădea în ea un bou sau un asin,

34 Stăpânul fântânii să dea ispaşă; să despăgubească cu bani pe stăpânul vitei, iar vita moartă să-i rămână lui.

35 Şi dacă boul cuiva va împunge boul altuia şi boul va muri, stăpânii să vândă boul cel viu şi preţul să-l împartă în două şi tot aşa să împartă şi boul ucis.

36 Sau de s’a ştiut că boul este nărăvaş de mai nainte şi stăpânul său nu l-a păzit, el să dea ispaşă bou pentru bou, iar cel ucis să-i rămână lui.

37 De va fura cineva un bou sau o oaie şi o va junghia sau o va vinde, să dea ispaşă cinci boi pentru bou şi patru oi pentru oaie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.