×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 20

Darea celor zece porunci.

1 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis:

2 «Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos pe tine din ţara Egiptului, din casa robiei.

3 Să nu ai alţi dumnezei afară de mine.

4 Să nu-ţi faci ţie chip cioplit şi nici un fel de asemănare cu cele ce sunt în cer, sus, sau pe pământ, jos, sau în apele de sub pământ.

5 Să nu te închini lor, nici să slujeşti lor; căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeu râvnitor, care pedepsesc păcatele părinţilor care mă urăsc pe mine, în copiii lor, până la al treilea şi al patrulea neam,

6 Şi mă milostivesc până la al miilea neam, către cei ce mă iubesc şi păzesc poruncile mele.

7 Să nu iei în deşert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va cruţa pe acela care va lua numele său în deşert.

8 Adu-ţi aminte de ziua Sâmbetei, ca să o sfinţeşti pe ea.

9 Şase zile lucrează şi fă toate lucrurile tale,

10 Iar ziua a şaptea este Sâmbăta, ziua Domnului Dumnezeului tău. Să nu lucrezi în ea, nici un lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici dobitocul tău, nici străinul tău care locueşte înlăuntrul cetăţilor tale,

11 Că în şase zile făcut-a Domnul cerul şi pământul, marea şi toate câte sunt, iar în ziua a şaptea s’a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a şaptea şi a sfinţit-o.

12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti zile multe pe pământul pe care ţi-l va da Domnul Dumnezeul tău.

13 Să nu ucizi.

14 Să nu fii desfrânat.

15 Să nu furi.

16 Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău, nu pofteşti femeia aproapelui tău, nici pe robul lui, nici pe roaba lui, nici boul lui, nici asinul lui şi nimic din toate câte sunt ale aproapelui tău!

18 Şi tot poporul era martor la tunetele şi la fulgerele şi la sunetul cornului şi la priveliştea muntelui fumegând, şi privea poporul şi se cutremura şi stătea departe.

19 Şi au zis către Moise: «Vorbeşte tu cu noi şi noi te vom asculta, dar să nu vorbească Dumnezeu cu noi, că ne e teamă că murim.»

20 Ci Moise a rostit către popor: «Nu vă temeţi, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare şi ca frica de el să fie mereu în faţa voastră şi să nu păcătuiţi!»

21 Deci poporul a stătut departe, iar Moise s’a apropiat de întunecimea unde era Dumnezeu.

22 Şi a rostit Domnul către Moise: «Spune aşa fiilor lui Israil: «Voi aţi văzut că eu am vorbit cu voi din cer.

23 Să nu vă faceţi dumnezei afară de mine, dumnezei de argint ori de aur, să nu vă faceţi.

24 Să-mi faci jertfelnic de pământ şi să jertfeşti pe el arderile de tot ale tale, jertfele tale de pace din turmele şi din cirezile tale. În orişice loc unde te vei închina mie, voi veni la tine şi te voi binecuvânta.

25 Iar dacă îmi vei face jertfelnic de piatră, să nu-l clădeşti din pietre cioplite, căci dacă întrebuinţezi la ele dălţi de fier, le pângăreşti.

26 Şi să te sui la jertfelnicul meu, pe trepte, ca să nu se descopere acolo goliciunea ta!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.