×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 2

Împrejurările naşterii lui Moise. Ajungând mare, Moise vede robia poporului său, ucide un egiptean si fuge în ţara Madian.

1 Un om din casa lui Levi s’a dus şi şi-a luat soţie pe o fiică a lui Levi.

2 Şi femeia a zămislit şi a născut un copil şi, văzându-l că e frumos, l-a ţinut ascuns trei luni.

3 Dar când n’a mai putut să-l ascundă, i-a făcut un paner de papură şi l-a smolit cu răşină şi cu smoală şi a pus în el pe copil şi l-a vârît în trestie, pe marginea Nilului,

4 Iar sora lui stătea mai departe, ca să vază ce i se va întâmpla.

5 Atunci fiica lui Faraon s’a pogorît să se scalde în fluviu, şi fetele care o însoţeau mergeau de-a-lungul Nilului; şi ea a văzut panerul în mijlocul trestiilor şi a trimis pe o roabă ca să i-l aducă.

6 Şi l-a deschis şi a văzut pruncul şi iată era un băiat care plângea, şi i s’a făcut milă de el şi a zis: «Acesta trebue să fie dintre copiii Evreilor!»

7 A zis atunci sora lui către fiica lui Faraon: «Să mă duc să-ţi chem o doică din femeile Evreilor, care să-ţi alăpteze acest copil?»

8 Şi fiica lui Faraon i-a răspuns: «Du-te!» Iar fata s’a dus şi a chemat pe mama copilului.

9 Şi fiica lui Faraon i-a zis: «Ia acest copil şi alăptează-mi-l, şi eu îţi voi da plata ce ţi se cuvine!» Şi femeia a luat copilul şi l-a alăptat.

10 Şi când copilul s’a făcut mare, l-a adus la fiica lui Faraon, care şi l-a înfiat şi i-a pus numele Moise, căci zicea ea: «L-am scos din apă!»

11 Şi s’a întâmplat în vremea aceea, când Moise se făcuse mare, că el a ieşit la fraţii săi şi s’a uitat la muncile lor cele grele şi a văzut pe un egiptean cum bătea pe un evreu, adică pe unul dintre fraţii săi.

12 Atunci el, uitându-se în toate părţile şi văzând că nu e nici un om de faţă, a ucis pe egiptean şi l-a ascuns în nisip.

13 Dar a ieşit şi a doua zi şi iată că doi evrei se sfădeau între ei! Şi a zis asupritorului: «De ce baţi pe aproapele tău?»,

14 Dar acela i-a răspuns: «Cine te-a pus pe tine dregător şi judecător peste noi? Gândeşti oare să mă ucizi precum ai ucis pe egiptean?» Atunci Moise s’a înfricoşat şi şi-a zis: «Cu adevărat lucrul a ajuns cunoscut!»

15 Deci Faraon, auzind de această pricină, a căutat să omoare pe Moise, dar Moise a fugit din faţa lui Faraon şi s’a oprit în ţara Madian şi a stat lângă o fântână.

16 Şi preotul din Madian avea şapte fete şi ele au venit să scoată apă şi au umplut teicile, ca să adape turmele tatălui lor,

17 Dar alţi păstori au venit şi le-au alungat. Atunci Moise s’a dus şi le-a dat ajutor şi a adăpat turmele lor.

18 Şi venind ele la Raguel, tatăl lor, el le-a întrebat: «Pentru ce aţi venit azi aşa devreme?»

19 Ci ele au răspuns: «Un egiptean ne-a luat parte împotriva ciobanilor, ba încă a scos şi apă în locul nostru şi a adăpat oile noastre!»

20 Atunci el a zis fiicelor sale: «Şi unde este el? De ce l-aţi lăsat aşa pe acel om? Chemaţi-l, să mănânce ceva.»

21 Şi Moise s’a învoit să rămână la omul acela şi el i-a dat lui Moise pe fiică-sa Sefora.

22 Şi a născut un fiu şi el i-a pus numele Gherşom, căci zicea:«Ca un oaspe am fost eu în pământ străin!»

23 Dar în această lungă vreme, a murit împăratul Egiptului, iar fiii lui Israil gemând de atâtea munci şi văitându-se, vaietul lor de atâtea munci s’a ridicat până la Dumnezeu.

24 Şi a auzit Dumnezeu jelania lor şi şi-a adus aminte Dumnezeu de legământul său cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob.

25 Şi Dumnezeu a căutat la fiii lui Israil şi i-a văzut cu îndurare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.