×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 17

Moise loveşte cu toiagul stânca din care ţâşneşte apă. Lupta cu Amaleciţii la Rafidim.

1 Apoi, după porunca Domnului, toată obştia fiilor lui Israil a pornit din pustiul Sin, mergând din popas în popas, şi a tăbărît la Rafidim. Dar poporul nu avea apă de băut.

2 Şi poporul a prins a se certa cu Moise şi-i zicea: «Dă-ne apă să bem!» Iar Moise le răspundea: «De ce vă certaţi cu mine? De ce ispitiţi pe Dumnezeu?»

3 Deci, fiindcă poporul însetoşa aci după apă, cârti împotriva lui Moise şi-i zise: «De ce ne-ai luat din Egipt, ca să ne omori de sete pe noi şi pe copiii noştri şi vitele noastre?»

4 Atunci Moise a strigat către Domnul şi a grăit: «Ce să mă fac cu poporul acesta? Că puţin a lipsit să nu mă ucidă cu pietre!»

5 Atunci Domnul a răspuns lui Moise: «Treci pe dinaintea poporului şi ia cu tine câţiva din bătrânii lui Israil, iar toiagul tău cu care ai lovit Nilul ia-l în mână şi pleacă!

6 Şi iată eu voi sta în faţa ta, acolo pe stânca Horebului, iar tu loveşte stânca! Şi din ea va ţâşni apa şi se va adăpa poporul.» Şi Moise făcu întocmai, în văzul bătrânilor lui Israil.

7 Deci s’a numit numele locului acela Masa şi Meriba, din pricina gâlcevei fiilor lui Israil şi din pricina ispitirii Domnului când au zis: «Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu?».

8 Atunci au venit Amaleciţii şi au început lupta cu Israil, la Rafidim.

9 Şi Moise a zis lui Iosua: «Alege-ţi bărbaţi şi ieşi de te luptă cu Amaleciţii! Mâine eu voi sta pe vârful dealului cu toiagul Domnului în mână!»

10 Şi Iosua a făcut precum i-a zis Moise şi a intrat în luptă cu Amaleciţii; iar Moise, Aaron şi Hur s’au suit pe deal.

11 Şi aşa era: când Moise îşi ridica mâinile, biruia Israil, iar când îşi lăsa mâinile în jos, biruiau Amaleciţii.

12 Dar obosind mâinile lui Moise, au luat o lespede şi au pus-o sub el şi el a şezut pe ea, iar Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte şi altul de alta, astfel că mâinile lui stătură neclintite, până la apusul soarelui.

13 Iar Iosua a trecut pe Amaleciţi şi pe poporul lor prin ascuţişul săbiei.

14 Apoi Domnul a rostit către Moise: «Scrie aceasta într’o carte spre pomenire şi vâră-i în urechi lui Iosua că voi şterge cu totul pomenirea Amaleciţilor, de sub cer!»

15 Iar Moise a clădit un jertfelnic şi i-a pus numele «Domnul este flamura mea!»,

16 Şi a zis: «Luaţi în mână flamura Domnului! Domnul se luptă împotriva Amaleciţilor, din neam în neam!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.