×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 15

Cântarea lui Moise. Apele amare de la Mara. Izvoarele de la Elim.

1 Atunci Moise şi fiii lui Israil au cântat Domnului cântarea aceasta şi au grăit cântând: «Să cântăm Domnului că întru slavă s’a proslăvit! Pe cal şi pe călăreţ i-a aruncat în mare!

2 Vârtutea mea şi psalmul meu este Domnul, căci el este izbăvirea mea. El este Dumnezeul meu şi-l voi preamări, Dumnezeul părintelui meu şi-l voi prea-înălţa!

3 Domnul este mare războinic! Domnul este numele său!

4 Carele lui Faraon şi oştirea lui le-a aruncat în mare şi cei mai aleşi din vitejii săi s’au cufundat în Marea Roşie.

5 Adâncurile mării i-au acoperit; s’au dus în jos în străfunduri, ca o piatră.

6 Dreapta ta, Doamne, este prea măreaţă prin puterea ei, mâna ta cea dreaptă, Doamne, a sfărâmat pe vrăjmaş,

7 Şi cu mulţimea slavei tale ai doborît pe protivnicii tăi. Tu dai drumul mâniei tale care-i mistueşte ca pe o mirişte.

8 La suflarea nărilor tale, apele s’au ridicat grămadă si valurile au încremenit ca un zid şi puhoaiele s’au închegat în inima mării.

9 Duşmanul zicea: «Îi voi urmări şi-i voi ajunge, voi împărţi prada, pofta mea se va sătura cu ei, voi trage sabia mea, mâna mea îi va stârpi!»

10 Dar ai trimis duhul tău şi marea i-a acoperit; s’au dus la fund ca plumbul, în apele năprasnice.

11 Doamne, cine este asemenea cu tine între dumnezei, cine e la fel cu tine: măreţ întru sfinţenie, înfricoşat întru fapte slăvite şi făcător de minuni?

12 Intins-ai dreapta ta şi pământul i-a înghiţit.

13 Călăuzit-ai cu mila ta acest popor pe care l-a mântuit; îndreptatu-l-ai cu puterea ta, către sfântul tău locaş.

14 Auzit-au neamurile şi s’au cutremurat; frica i-a cuprins pe cei ce locuesc în Filisteia.

15 Spăimântatu-s’au atunci căpeteniile Edomului; cutremur i-a cuprins pe voevozii Moabului; toţi locuitorii Canaanului şi-au pierdut cumpătul.

16 Groază şi frică mare căzut-au peste ei; înaintea măreţiei braţului tău au stat muţi ca piatra, până ce era să treacă poporul tău, o, Doamne, până ce era să treacă poporul pe care tu l-ai câştigat.

17 Duce-l-vei pe el şi-l vei sădi în muntele moştenirii tale, în locul pe care l-ai gătit ţie spre locuinţă, Doamne, în locaşul sfânt, pe care, Doamne, mâinile tale l-au zidit.

18 Iar Domnul împărăţi-va în veac şi în veacul veacului.

19 Căci au intrat în mare caii lui Faraon, cu carele şi cu călăreţii lor; întors-a Domnul valurile mării asupra lor, în vreme ce fiii lui Israil au umblat pe pământ uscat, în mijlocul mării.»

20 Iar Maria proorocita, sora lui Aaron, a luat dairaua in mână, şi toate femeile au ieşit după ea cu dairale şi dănţuind.

21 Şi Maria le dădea răspuns: «Cântaţi Domnului că s’a proslăvit întru slavă! Pe cal şi pe călăreţ i-a aruncat în mare!»

22 Apoi Moise a pornit cu fiii lui Israil de la Marea Roşie şi au intrat în pustiul Sur şi au mers prin pustiu trei zile, dar n’au dat de apă.

23 Şi ajungând la Mara, n’au putut să bea din apa de la Mara, fiindcă apele erau amare; pentru aceea s’a numit numele locului Mara.

24 Şi poporul a prins a cârti împotriva lui Moise zicând: «Ce vom bea?»

25 Atunci el a strigat către Domnul, şi Domnul i-a arătat un lemn şi Moise l-a aruncat în apă şi apele s’au îndulcit. Acolo, Domnul a dat poporului rânduieli şi porunci, şi acolo l-a pus la încercare.

26 Şi a rostit: «Dacă vei asculta cu luare aminte de glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei face ceea ce este drept în ochii lui, şi vei asculta de poruncile lui şi vei păzi toate legile lui, eu nu voi aduce asupra ta nici una din bătăile pe care le-am adus asupra Egiptului, căci eu sunt Domnul, cel ce te vindecă pe tine.»

27 Şi au ajuns la Elim şi erau acolo douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de palmieri. Şi ei şi-au aşezat tabăra acolo lângă apă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.