×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 1

Înmulţirea fiilor lui Israil in Egipt. Urmaşii vechiului Faraon încep să-i prigonească.

1 Acestea sunt numele fiilor lui Israil, care au venit în Egipt, – fiecare cu familia lui împreună cu Iacob:

2 Ruben, Simeon, Levi şi Iuda,

3 Isahar, Zebulon şi Veniamin,

4 Dan, Neftali, Gad şi Aşer.

5 Şi toţi care au fost purces din coapsele lui Iacob au fost şaptezeci de inşi, cu Iosif care era în Egipt de mai nainte.

6 Şi a murit Iosif şi toţi fraţii săi şi toţi cei din veacul lui Iosif.

7 Iar fiii lui Israil s’au prăsit şi au sporit şi s’au înmulţit şi s’au făcut tari din ce în ce mai mult şi ţara s’a umplut de ei.

8 Atunci s’a ridicat stăpân în Egipt un împărat nou, care nu ştia de Iosif.

9 Şi el a grăit către poporul său: «Uitaţi-vă, poporul fiilor lui Israil este mai numeros şi mai tare decât noi!

10 Haidem să ne purtăm cu ei cu iscusinţă, ca să nu se înmulţească şi, când s’ar întâmpla vre-un război, să nu se dea şi ei de partea vrăjmaşilor noştri şi să lupte împotriva noastră şi să plece din ţară!»

11 Deci au pus pe ei vătafi de corvadă, ca să-i împileze cu muncile lor grele. Şi Israil a zidit lui Faraon cetăţile-pătule: Pitom şi Rameses.

12 Dar cu cât îl împilau, cu atâta el sporea şi se răspândea, astfel că Egiptenii ajunseră să urască pe fiii lui Israil,

13 Şi să-i înjuge pe fiii lui Israil la munci silnice.

14 Şi le amărîră viaţa cu corvezi grele, la lut şi la cărămizi şi la tot felul de munci ale câmpului. Şi toată munca lor, pe care o robeau la ei, era cu harapnicul.

15 Iar împăratul Egiptului a poruncit moaşelor evreice, – una cu numele Şifra şi a doua cu numele Pua, –

16 Şi le-a zis: «Când veţi moşi femeile evreice şi când le veţi vedea, în scaunul de naştere, dacă va fi băiat, ucideţi-l, iar de va fi fată, lăsaţi-o să trăiască!»

17 Dar moaşele, temându-se de Dumnezeu, n’au făcut precum le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat cu viaţă pe băieţi.

18 Atunci împăratul Egiptului a chemat pe moaşe şi le-a certat: «De ce aţi făcut isprava aceasta şi aţi lăsat cu viaţă pe băieţi?»

19 Ci moaşele au răspuns lui Faraon: «Fiindcă femeile evreice nu sunt ca femeile egiptence, ele sunt zdravene: mai nainte ca să vie la ele moaşa, ele au şi născut».

20 Şi Dumnezeu le-a răsplătit cu bine, iar poporul spori şi se înmulţi afară din cale,

21 Şi pentru că moaşele fuseseră temătoare de Dumnezeu, le-a dat lor Dumnezeu case întregi de copii.

22 La urmă, Faraon a dat întregului său popor această poruncă: «Orice băiat de curând născut aruncaţi-l în Nil! Orice fată lăsaţi-o să trăiască!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.