×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 98

Toate neamurile şi firea întreagă să laude pe Domnul!

1 Un psalm. Cântaţi Domnului cântare nouă, căci el a săvârşit minuni, numai cu dreapta lui şi cu braţul lui cel sfânt.

2 Domnul a făcut cunoscută mântuirea sa, şi în faţa păgânilor a dezvăluit dreptatea sa;

3 El şi-a adus aminte de mila lui şi de credincioşia lui către casa lui Israil; toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! Izbucniţi în strigăte de veselie şi cântaţi!

5 Cântaţi Domnului în graiurile harfei, într’ale chitarei şi ale alăutelor,

6 În graiurile trâmbiţei şi ale cornului, strigaţi înaintea Domnului împărat!

7 Să se zgudue marea şi ceea ce este într’însa, lumea şi cei ce o locuesc!

8 Apele cele mari să bată din palme şi munţii laolaltă să tresalte de bucurie,

9 Înaintea Domnului! Căci el vine să judece pământul, să judece lumea întru dreptate şi popoarele cu nepărtinire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.