×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 97

Zorile împărăţiei lui Dumnezeu, Judecătorul şi Mântuitorul.

1 Domnul este împărat! Să se bucure pământul şi mulţimea ostroavelor să se veselească!

2 Nouri şi întunecime îl împresoară; dreptatea şi dreapta judecată sunt temeliile tari ale scaunului său.

3 Înainte-i purcede foc care mistue de jur-împrejur pe vrăjmaşii săi,

4 Fulgerele lui luminează lumea; pământul vede şi se cutremură de spaimă,

5 Munţii se topesc de faţa Domnului cum se topeşte ceara, de faţa Stăpânului a tot pământul.

6 Cerurile vestesc dreptatea lui şi toate popoarele văd slava lui.

7 Să se ruşineze cei ce slujesc chipurilor cioplite, cei ce se mândresc cu idolii lor! Închinaţi-vă lui, toţi dumnezeii!

8 Auzit-a Sionul şi s’a veselit, şi fiicele lui Iuda au săltat de bucurie pentru hotărîrile judecăţii tale, Doamne!

9 Căci tu eşti, Doamne, Dumnezeul nostru Cel Prea înalt, peste tot pământul şi mai presus decât toţi dumnezeii.

10 Voi cei ce iubiţi pe Domnul, urgisiţi nelegiuirea! El păzeşte sufletele cuvioşilor săi şi le izbăveşte din mâna celor păcătoşi.

11 El este lumină ce se revarsă peste cei drepţi şi bucurie pentru cei curaţi cu inima.

12 Bucuraţi-vă, drepţilor întru Domnul şi lăudaţi sfânt numele lui!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.