×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 96

Lăudaţi pe Domnul Dumnezeu, Judecătorul lumii!

1 Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi Domnului tot pământul!

2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui, propoveduiţi zi cu zi mântuirea lui;

3 Vestiţi între neamuri slava lui, printre toate popoarele minunile lui!

4 Căci Domnul este prea puternic şi lăudat foarte; el este mai de temut decât toţi dumnezeii;

5 Căci dumnezeii celorlalte neamuri sunt chipuri cioplite, pe când Domnul a făcut cerurile.

6 Strălucirea şi măreţia stau înaintea lui; puterea şi frumuseţea sălăşluesc în templul său.

7 Daţi Domnului, seminţii din toate neamurile, daţi Domnului cinste şi slavă!

8 Daţi Domnului mărirea cuvenită numelui său; aduceţi-i prinoase şi intraţi în curţile sale!

9 Închinaţi-vă Domnului, în odăjdii sfinte, tremuraţi înaintea lui toţi locuitorii pământului!

10 Spuneţi popoarelor: «Domnul este împărat; el a întărit pământul care nu se va clătina; el judecă popoarele întru dreptele».

11 Să se bucure cerurile şi să tresalte pământul, să se zgudue marea şi toate vieţuitoarele dintr’însa!

12 Să zburde de bucurie câmpia şi tot ce e pe ea! Şi toţi copacii pădurii să vuiască de voie bună, înaintea Domnului,

13 Căci el vine, el vine să judece pământul, să judece lumea cu dreptate şi popoarele după dreptarul credincioşiei sale!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.