×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 95

Lăudaţi pe Domnul!

1 Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm către stânca mântuirii noastre!

2 Veniţi să-l întâmpinăm cu cântări de laudă şi în psalmi să-l preamărim!

3 Căci Dumnezeu mare este Domnul şi împărat prea înalt peste toţi dumnezeii:

4 În mâna lui sunt adâncurile pământului şi vârfurile munţilor sunt ale lui;

5 A lui este marea, căci el a făcut-o, aşijderea şi uscatul, pe care mâinile lui l-au zidit.

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm şi să cădem în genunchi înaintea Domnului, ziditorului nostru,

7 Căci el este Dumnezeul nostru, iar noi poporul pe oare-l paşte şi oile păstoriei lui. O, de-aţi asculta astăzi glasul lui!

8 «Nu învârtoşaţi inimile voastre, ca la Meriba, ca la Maasa, în pustie,

9 Când m’au ispitit părinţii voştri şi m’an pus la încercare, cu toate că văzuseră minunile mele.

10 Vreme de patruzeci de ani, am scârbit neamul acesta şi mi-am zis: «E un popor de rătăciţi cu duhul; ei nu cunosc căile mele!»

11 Pentru aceasta, întru mânia mea juratu-m’am: «Nu vor intra întru odihna mea!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.