×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 94

Rugăciune şi mângâiere sub apăsarea tiraniei.

1 Dumnezeule al răzbunării, Doamne Dumnezeule al răzbunării, arată-te!

2 Ridică-te judecător al pământului şi răsplăteşte celor trufaşi după faptele lor!

3 Până când, o, Doamne, cei fără de lege, până când cei fără de lege să huzurească,

4 Să înşire şi să spună vorbe fără noimă şi făcătorii de rele să se mândrească?

5 Ei sfărâmă poporul tău, Doamne, şi apasă moştenirea ta.

6 Ei ucid pe văduvă şi pe strein şi pe orfani îi omoară;

7 Şi-şi fac socoteala: «Domnul nu vede, Dumnezeul lui Iacob nu ia seama!»

8 Luaţi aminte, voi cei proşti din popor şi voi cei nerozi, când veţi căpăta înţelepciune?

9 Cel ce a sădit urechea au nu va auzi? Cel ce a făcut ochiul au nu va vedea?

10 Cel ce povăţuieşte popoarele nu va dojeni oare? Cel ce învaţă pe oameni să nu ştie nimic?

11 Domnul cunoaşte gândurile omului – că sunt ca o suflare.

12 Fericit este omul pe care tu îl îndreptezi şi pe care îl înveţi din legea ta,

13 Ca să-l ţii netulburat în vremuri de urgie, până ce groapa nelegiuitului va fi săpată.

14 Căci Domnul nu va lăsa pe poporul său şi nu va părăsi moştenirea sa.

15 Căci hotărîrea va fi dată după dreptate şi toţi cei cu inima curată vor întări-o.

16 Cine se va scula să mă apere de cei răi? Cine va lua partea mea împotriva celor fără de lege?

17 Dacă Domnul nu mi-ar fi venit într’ajutor, sufletul meu s’ar fi sălăşluit degrabă în locaşul tăcerii.

18 Ori de câte ori zic: «Iată, piciorul meu se clatină», atunci mila ta mă sprijineşte.

19 Când mulţime de gânduri se adună în inima mea, mângâierile tale desfătează sufletul meu.

20 Ai tu vre-o tovărăşie cu tribunalul fărădelegii, cel ce în numele legii făureşte asuprirea?

21 Ei se năpustesc împotriva celui drept şi osândesc sânge nevinovat.

22 Dar Domnul îmi va fi loc de scăpare şi Dumnezeul meu stâncă de adăpost;

23 El va întoarce asupră-le nedreptatea lor şi pentru răutatea lor îi va pierde, îi va pierde Domnul Dumnezeul nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.