×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 90

Dumnezeu e veşnic şi omul trecător.

1 O rugăciune a lui Moisi, omul lui Dumnezeu. O, Doamne, tu te-ai făcut nouă scăpare în neam şi în neam.

2 Mai nainte ca să se fi născut munţii şi mai nainte ca pământul şi lumea să fi luat făptură, din veac şi până în veac, tu eşti, o, Dumnezeule!

3 Tu întorci pe om în pulbere şi zici: «Întoarceţi-vă, voi, fii ai oamenilor!»

4 O mie de ani înaintea ochilor tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut şi ca o strajă de noapte.

5 Tu îi faci să curgă neîncetat; ei sunt ca un somn de dimineaţă, ei sunt la fel cu iarba care trece:

6 Dimineaţa creşte şi înfloreşte, iar seara se veştejeşte şi se usucă.

7 Căci mânia ta ne nimiceşte şi iuţimea ta ne înspăimântă.

8 Tu pui păcatele noastre înaintea ta şi greşalele noastre cele mai ascunse înaintea feţei tale;

9 Toate zilele vieţii noastre se şterg întru mânia ta, şi anii noştri îi sfârşim ca un suspin.

10 Zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; la cei mai în putere optzeci de ani; iar ceea ce este mai falnic în ei este osteneală şi deşertăciune, căci se duc degrabă şi noi zburăm.

11 O, de-am cunoaşte străşnicia mâniei tale şi teama de aprinderea iuţimii tale!

12 Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre, ca să dobândim o inimă înţeleaptă!

13 Întoarce-te, Doamne! Până când sta-vei departe? Fii îndurător cu robii tăi!

14 Satură-ne dimineaţa de mila ta, ca să putem striga cu glas de bucurie şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre.

15 Dă-ne atâtea zile de bucurie, câte ne-ai dat de smerenie, atâţia ani de fericire câţi am văzut de nenorocire.

16 Vadă robii tăi împlinirea lucrurilor tale şi slava ta să strălucească peste fiii lor!

17 Şi să fie harul Domnului Dumnezeului nostru peste noi! Şi fă să sporească lucrul mâinilor noastre! Lucrul mâinilor noastre fă-l ca să sporească!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.