×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 9

Cântare de slavă lui Dumnezeu, care pierde pe nelegiuiţi şi ocroteşte pe cei sărmani.

1 Starostelui cântăreţilor, – după podobia «Mori pentru fiul» – un psalm al lui David.

2 Lăuda-te-voi pe tine, Doamne, din toată inima mea; istorisi-voi toate minunile tale;

3 Veseli-mă-voi şi voi sălta de bucurie întru tine; cânta-voi, Prea înalte, numele tău!

4 Pentru cuvântul că vrăjmaşii mei dau înapoi, se poticnesc şi pier din faţa ta.

5 Căci tu ai adus la biruinţă pricina şi dreptatea mea; tu ai şezut în jilţul tău ca drept judecător.

6 Mustrat-ai popoarele; stârpit-ai pe cel fără de lege; numele lor l-ai şters acum şi în veac de veac.

7 Duşmanul e una cu pământul, paragină pe veci! Iar cetăţilor pe care le-ai dărâmat pieritu-le-a până şi pomenirea.

8 Ci Domnul rămâne pururea şi întocmeşte spre judecată jilţul său,

9 Judecă lumea întru dreptate, proces face neamurilor pe drepte pravili.

10 Şi astfel este Domnul un loc de scăpare pentru cei apăsaţi, un turn mântuitor în vremi de strâmtorare.

11 În tine îşi pun nădejdea cei ce cunosc numele tău, fiindcă tu nu părăseşti pe cei ce te caută pe tine, Doamne.

12 Slăviţi în cântări pe Domnul, cel ce sălăşlueşte în Sion, vestiţi între noroade faptele sale mari!

13 Căci el, răzbunătorul vărsărilor de sânge, şi-a amintit de ei şi ţipetele sărmanilor nu le-a uitat.

14 Milostiv fii mie, Doamne; vezi obida mea din partea celor ce mă urăsc, tu cel ce mă ridici din porţile morţii,

15 Ca să propovăduesc toate faptele slavei tale şi de izbăvirea ta să mă bucur foarte, în porţile fiicei Sionului.

16 Prăbuşitu-s’au păgânii în copca pe care au pregătit-o, în laţul pe care l-au măestrit s’a prins piciorul lor.

17 Ştiut fie că Domnul a făcut judecată! În isprava lucrată de chiar mâinile lui s’a încurcat cel fără de lege. – Higgaion. – Sela.

18 Întoarcă-se în locaşul morţii cei nelegiuiţi, toţi păgânii care îşi uită de Dumnezeu!

19 Căci nu pe veci uitat este săracul; nădejdea nevoiaşilor nu piere de istov.

20 Înalţă-te, Doamne! Să nu biruiască omul; judecaţi să fie în faţa ta păgânii!

21 Pune, Doamne, spaimă peste ei! Să-şi dea seama păgânii că numai oameni sunt! – Sela.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.