×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 89

Legământul lui Dumnezeu cu David şi restriştele lui Israil.

1 Un cuvânt de învăţătură al lui Etam Ezrahitul.

2 Cânta-voi pururea milostivirile Domnului, în neam şi în neam gura mea va vesti credincioşia ta.

3 Căci tu ai zis: «Bunătatea mea este zidire veşnică, credincioşia mea neclintită este ca şi cerurile.

4 Eu am făcut legământ cu alesul meu şi m’am jurat lui David sluga mea:

5 «Întări-voi seminţia ta în veac de veac şi scaunul tău îl voi clădi din neam în neam». – Sela.

6 Cerurile preamăresc minunile tale, Doamne, şi credincioşia ta e lăudată în adunarea celor sfinţi.

7 Căci cine, sus în ceruri, poate să stea alăturea de Domnul şi cine este asemenea cu el între Cei Prea înalţi?

8 Dumnezeul cel puternic temut e foarte în sfatul cel mare al sfinţilor şi înfricoşat este el pentru toţi cei ce stau în preajma lui.

9 Doamne Dumnezeule Savaot, cine este asemenea cu tine? Puternic eşti tu, Doamne, şi credincioşia ta te înconjoară.

10 Tu stăpâneşti trufia mării; când valurile ei se zbuciumă tu le domoleşti!

11 Tu ai sfărâmat pe Rahab, ca pe un rănit de moarte; cu braţul tău puternic împrăştiat-ai pe vrăjmaşii tăi.

12 Ale tale sunt cerurile, numai al tău pământul, lumea şi toate cele cuprinse într’însa – tu le-ai întemeiat;

13 Tu ai făcut Miază-noaptea şi Miază-ziua; Taborul şi Hermonul întru numele tău se veselesc.

14 Braţul tău este atotputernic; mâna ta este tare şi dreapta ta prea înaltă.

15 Dreptatea şi dreapta judecată sunt temelia tronului tău; mila şi adevărul merg înaintea feţei tale.

16 Fericit este poporul care ştie să te preamărească; el va umbla în lumina feţei tale, Doamne!

17 Întru numele tău pururea se vor bucura şi întru dreptatea ta sus avea-vor inimile.

18 Căci tu eşti strălucirea slavei lui şi prin bună vrerea ta tu înalţi cornul nostru,

19 Căci Domnul este scutul nostru şi sfântul lui Israil, împăratul nostru.

20 Odinioară tu ai grăit în vedenie cuvioşilor tăi şi ai zis: «Dat-am ajutorul meu unui viteaz, ridicat-am pe un tânăr din popor;

21 Aflat-am pe David, robul meu; cu untdelemnul meu cel sfânt l-am uns pe el,

22 Pe el îl va sprijini mâna mea şi braţul meu îl va întări.

23 Nici un duşman nu va putea să-l ia fără de veste şi nici un nelegiuit nu va putea să-l asuprească.

24 Voi zdrobi pe apăsătorii lui, sub ochii lui, şi pe cei ce-l urăsc îi voi lovi.

25 Ci credincioşia mea şi îndurarea mea vor fi cu el şi puterea lui va creşte prin numele meu;

26 Şi marea pune-o-voi sub mâna lui şi fluviile sub dreapta lui.

27 EI îmi va grăi: «Tu eşti Tatăl meu, Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!»

28 Iar eu îl voi face Cel-dintâi-născut, cel mai mare dintre împăraţii pământului;

29 Deapururi îi voi păstra îndurarea mea şi legământul meu cu el va fi nestrămutat.

30 Voi face să dureze în veacuri neamul său şi scaunul său cât va fi cerul.

31 Dacă fiii lor vor părăsi legea şi nu vor umbla după rânduielile mele,

32 Dacă vor pângări hotărîrile mele şi poruncile mele nu le vor păzi,

33 Atunci voi pedepsi cu varga necredinţa lor şi cu bătăi nelegiuirea lor.

34 Dar nu-i voi lipsi de mila mea şi nu voi da de minciună credincioşia mea;

35 Nu voi călca legământul meu şi cuvintele ieşite din gura mea nu le voi schimba.

36 Un lucru am jurat întru sfinţenia mea: – Aş putea oare să mint pe David? –

37 Seminţia lui va dăinui pururea şi scaunul lui înaintea mea cât soarele;

38 Cât luna, care ţine în veac de veac, şi rămâne în ceruri martor nestrămutat.» – Sela.

39 Totuşi tu ai aruncat şi ai dispreţuit şi te-ai aprins de mame împotriva unsului tău;

40 Tu ai călcat legământul făcut cu sluga ta şi ai pângărit diadema lui zvârlind-o la pământ;

41 Tu ai făcut spărturi în zidurile lui şi cetăţile lui întărite le-ai prefăcut în paragină.

42 Toţi cei ce trec pe cale îl jefuesc; ajuns-a de ocară pentru toţi vecinii lui.

43 Înălţat-ai dreapta asupritorilor lui şi pe toţi vrăjmaşii lui i-ai bucurat;

44 Tu ai teşit ascuţişul săbiei lui şi în lupte nu l-ai sprijinit;

45 Tu l-ai despoiat de slava lui şi scaunul lui l-ai doborît la pământ;

46 Tu ai scurtat zilele tinereţii lui şi l-ai acoperit de ocară. – Sela.

47 Până când, Doamne, te vei tot ascunde şi mânia ta va arde ca focul?

48 Adu-ţi aminte de scurtimea vieţii mele şi spre ce deşertăciune zidit-ai tu pe oameni?

49 Este oare vre-un om care să trăiască şi să nu vază moartea, vre-un om care ar putea să scape sufletul său din mâna Şeolului? – Sela.

50 Unde sunt, Doamne, milele tale cele de odinioară, pe care întru credincioşia ta jurat-ai să le dai lui David?

51 Adu-ţi aminte, Doamne, de ocara slugilor tale, adu-ţi aminte că eu port, în sânul meu, batjocura multor neamuri,

52 Şi că vrăjmaşii mei mă fac de râs, Doamne, şi îşi bat joc de urmele unsului tău!

53 Binecuvântat să fie Domnul în veci! Amin şi Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.