×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 87

Sionul este cetatea popoarelor în zilele mesianice.

1 Un psalm al fiilor lui Core, – o cântare. – Cetatea de El întemeiată este pe sfinte înălţimi.

2 Domnul iubeşte porţile Sionului mai mult decât toate sălaşurile lui Iacob.

3 Lucruri de mare cinste se povestesc despre tine, o, cetate a lui Dumnezeu! – Sela.

4 «Socotesc Rahabul şi Babelul ca drept unii care mă cunosc; iată Filisteea şi Tirul şi Etiopia: acesta s’a născut într’însele.

5 Dar despre Sion zice-se: Acesta şi acela s’au născut în sânul lui şi însuşi Cel Prea înalt a întemeiat Sionul.»

6 Domnul scriind condica popoarelor ţine socoteala: «Acesta s’a născut acolo!» – Sela.

7 Şi cântăreţii şi dănţuitorii strigă: «Toate izvoarele mele sunt în tine!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.