×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 85

Rugăciune pentru poporul care s’a întors din robie.

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al fiilor lui Core.

2 Revărsat-ai bunătatea ta peste ţara ta, o, Doamne, întors-ai din robie pe Iacob,

3 Tu ai iertat fărădelegile poporului tău şi ai acoperit toate păcatele lui. – Sela.

4 Tu ai potolit toată mânia ta; tu te-ai întors dela iuţimea supărării tale.

5 Fă-ne iar precum eram, o, Dumnezeule al mântuirii noastre, şi abate aprinderea ta de la noi!

6 Oare fi-vei tu mereu mânios împotriva noastră şi ţine-vei întărâtarea ta din neam în neam?

7 Nu vei face, oare, să fim iarăşi vii, ca poporul tău să se bucure de tine?

8 Arată-ne, Doamne, mila ta şi mântuirea ta ne-o dărueşte!

9 Asculta-voi ce va grăi Domnul Dumnezeu. Cu adevărat el grăieşte poporului său şi cuvioşilor săi despre pace, «ca să nu se întoarcă la nebunia lor».

10 Aproape este ajutorul lui de cei ce se tem de el, aşa încât slava Domnului să sălăşluiască în ţinutul nostru;

11 Mila şi cu adevărul se vor îmbrăţişa, dreptatea şi pacea se vor săruta;

12 Credincioşia va răsări din pământ şi dreptatea va privi din ceruri.

13 Şi Domnul îşi va revărsa bunătatea sa şi pământul îşi va da rodul său.

14 Dreptatea va merge înainte-i şi paşilor săi va deschide cale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.