×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 84

Dorul după locaşurile Domnului şi după fericirea sălăşluirii într’însele.

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al fiilor lui Core – pe chitară din Gat.

2 Cât sunt de iubite locaşurile tale, Doamne Savaot!

3 Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului; inima mea şi trupul meu strigă cu glas de bucurie către Dumnezeul cel viu.

4 Chiar pasărea şi-a aflat eişi casă şi rânduneaua cuib unde să-şi pună puii săi: altarele tale, Doamne Savaot, împăratul meu şi Dumnezeul meu!

5 Fericiţi sunt cei ce locuesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda! – Sela.

6 Fericiţi sunt oamenii care-şi află izvorul puterii lor în tine şi ale căror căi sunt întocmai cu inima lor!

7 Când trec prin valea Baca, o prefac în pământ cu izvoare, iar ploaia de primăvară o acoperă cu binecuvântări.

8 Puterea lor merge tot crescând, căci ei îşi îndreptează privirea către Dumnezeul din Sion:

9 «Doamne Dumnezeule Savaot, ascultă rugăciunea mea! Ia aminte Dumnezeule al lui Iacob! – Sela.

10 Tu care eşti scutul nostru, uită-te Dumnezeule şi caută la faţa Unsului tău!

11 Mai bine este o zi în curţile tale, decât o mie aiurea. Mai bine este să stau la prag, în casa Dumnezeului meu, decât să locuesc în corturile celor fără de lege.

12 Căci Domnul Dumnezeu este soare şi pavăză; Domnul dărueşte îndurare şi slavă. El nu lasă lipsiţi de bunătăţile sale pe cei ce umblă fără de prihană.»

13 Doamne Savaot, fericit este omul care-şi pune nădejdea în tine!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.