×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 83

Israil cere ajutorul lui Dumnezeu împotriva vrăjmaşilor.

1 O cântare. Un psalm al lui Asaf.

2 Dumnezeule, nu sta neturburat, nu tăcea şi nu fii liniştit, o, Dumnezeule!

3 Căci, iată, protivnicii tăi se zbuciumă şi cei ce te urăsc pe tine ridică fruntea;

4 Împotriva poporului tău ei urzesc vicleană punere la cale şi ţin sfat împotriva celor pe care tu îi ocroteşti,

5 Şi zic: «Veniţi să-i smulgem dintre neamuri şi să nu se mai pomenească de numele lui Israil!»

6 Ei uneltesc laolaltă şi fac legământ împotriva ta:

7 Corturile Edomului şi Ismailiţii, Moabul şi Hagarenii.

8 Ghebalul şi Amonul, Amaleciţii şi Filistenii, împreună cu locuitorii Tirului;

9 Chiar şi Asur s’a unit cu ei şi au dat ajutor fiilor lui Lot. – Sela.

10 Fă cu ei cum ai făcut cu Madian, cu Sisera şi cu Iabin, la râul Chişon:

11 Ei fură zdrobiţi la Endor şi ajunseră gunoi ca să îngraşe pământul.

12 Fă cu ei, cu căpeteniile lor, cum ai făcut cu Oreb şi cu Zeeb, cum ai făcut cu Zebah şi cu Ţalmuna, toţi mai marii lor,

13 Care ziceau: «Să punem mâna pe locaşurile Domnului!»

14 Dumnezeul meu, fă-i să fie ca o frunză luată de vârtej, ca nişte paie în vânt,

15 Ca un foc care mistue pădurea, ca o flacără care arde iarba de pe munţi!

16 Aşa să-i prigoneşti cu vijelia ta şi cu orcanul tău să-i înspăimânţi!

17 Umple de ocară faţa lor, ca să caute numele tău, Doamne!

18 Să se ruşineze şi să se îngrozească pe toţi vecii, să se facă de râs şi să piară,

19 Şi să cunoască precum că tu, al cărui nume Domnul este, tu singur eşti Cel Prea înalt, peste tot pământul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.