×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 82

Judecata lui Dumnezeu asupra judecătorilor nedrepţi.

1 Un psalm al lui Asaf. – Dumnezeu stă în dumnezeiască adunare, în mijlocul celor atotputernici el face judecată:

2 «Până când veţi judeca întru nedreptate şi veţi fi părtinitori cu cei nelegiuiţi? – Sela.

3 Faceţi dreptate celui slab şi celui orfan! Scoateţi dreptul obijduitului şi al săracului,

4 Scăpaţi pe dosădiţi şi pe sărmani, smulgeţi-i din ghiarele celor răi!

5 Sunt fără ştiinţă şi fără pătrundere: bâjbâesc în întuneric; se clatină toate temeliile pământului.

6 Ci eu am socotit că sunteţi dumnezei şi cu toţii fiii Celui Prea înalt,

7 Totuşi ca oameni veţi muri şi ca orişicare dintre mai marii pământeşti vă veţi nărui.»

8 Scoală-te, Doamne, şi judecă pământul, căci neamurile toate sunt moştenirea ta!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.