×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 80

Rugăciune către Domnul, ca să aibă milă de via pe care a sădit-o.

1 Starostelui cântăreţilor – pe podobia: «Crinii mărturisirii» – un psalm al lui Asaf.

2 Păstorule al lui Israil, ascultă! Tu cel ce duceai pe Iosif ca pe o turmă, tu cel ce şezi pe heruvimi, luminează-ni-te nouă!

3 Înaintea lui Efraim, a lui Veniamin şi a lui Manase, trezeşte vitejia ta şi vino într’ajutorul nostru!

4 Dumnezeule, fă-ne iarăşi precum eram, şi fă să lumineze faţa ta, ca să fim mântuiţi!

5 Doamne Dumnezeule Savaot, până când fumega-va mânia ta împotriva rugăciunilor poporului tău?

6 Tu i-ai hrănit cu pâinea plângerii şi i-ai adăpat cu lacrămi din belşug;

7 Făcutu-ne-ai pricină de gâlceava pentru vecinii noştri şi vrăjmaşii noştri îşi râd de noi.

8 Dumnezeule Savaot, fă-ne iarăşi precum eram şi fă să lumineze faţa ta, ca să fim mântuiţi!

9 O mlădiţă de vie adus-ai din Egipt, ai gonit neamurile şi ai răsădit-o;

10 Tu ai făcut loc înaintea ei, iar ea şi-a întins rădăcinile şi a umplut pământul;

11 Umbra ei acoperit-a munţii şi ramurile ei erau asemenea cu cedrii lui Dumnezeu.

12 Ea şi-a resfirat curpenii până la mare şi vlăstarii ei până la Eufrat.

13 De ce-ai spart zidurile ei, ca s’o ciumpăvească toţi cât trec pe cale,

14 Ca s’o prăpădească mistreţul din pădure şi s’o pască dobitoacele câmpiei?

15 Dumnezeule Savaot, întoarce-te! Caută din ceruri şi vezi şi cercetează via aceasta,

16 Şi o desăvârşeşte pe ea, pe care a sădit-o dreapta ta şi pe Fiul pe care l-ai crescut puternic, pentru tine.

17 Arsă a fost cu foc, ca un gunoi pe care-l mături! De mustrarea feţei tale se prăpădesc!

18 Mâna ta să fie peste cel ce stă de-a-dreapta ta şi peste Fiul Omului pe care l-ai crescut puternic pentru tine.

19 Ci noi nu ne vom îndepărta de la tine! Dă-ne nouă viaţă ca să chemăm numele tău!

20 Doamne Dumnezeule Savaot, fă-ne iarăşi precum eram şi fă să lumineze faţa ta, ca să fim mântuiţi!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.