×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 79

Plângere pentru dărâmarea Ierusalimului şi rugăciune de grabnic ajutor.

1 Un psalm al lui Asaf. O, Dumnezeule, păgânii au năvălit în moştenirea ta, au pângărit sfântul tău locaş şi au făcut din Ierusalim o paragină.

2 Dat-au trupul robilor tăi spre mâncare păsărilor cerului şi carnea cuvioşilor tăi fiarelor pământului.

3 Vărsat-au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului şi nu era nimeni ca să-i îngroape.

4 Am ajuns de ocară pentru vecinii noştri, de râs şi de batjocură pentru cei din jurul nostru.

5 Până când, Doamne, stărui-vei în mânia ta necontenită şi vei lăsa să arză ca un foc iuţimea ta?

6 Varsă văpaia mâniei tale peste păgânii care nu te mărturisesc şi peste împărăţiile care nu chiamă numele tău,

7 Căci au mâncat pe Iacov şi locuinţa lui au pustiit-o!

8 Să nu pomeneşti fărădelegile noastre cele de demult! Degrabă să ne întâmpine îndurările tale, căci ticăloşia noastră este mare!

9 Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru mărirea numelui tău şi izbăveşte-ne şi curăţeşte păcatele noastre pentru numele tău!

10 De ce să zică popoarele: «Unde este Dumnezeul lor?» Vădească-se asupra păgânilor, sub ochii noştri, răzbunarea sângelui vărsat al robilor tăi!

11 Suspinul celui luat rob să ajungă înaintea ta! Mântueşte cu braţul tău puternic pe cei ce sunt hărăziţi morţii!

12 Şi întoarce în sânul vecinilor noştri, de şapte ori mai mult, ocara cu care te-au ocărît pe tine, Doamne!

13 Iar noi, poporul tău şi oile păşunilor tale, te vom preamări în vecii vecilor; în neam şi în neam vom vesti lauda ta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.