×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 75

Apropierea Judecătorului şi a cupei mâniei sale.

1 Starostelui cântăreţilor, pe podobia: «Să nu sfărâmi!» Un psalm al lui Asaf – O cântare.

2 Te lăudăm, o, Dumnezeule, te lăudăm pe tine, şi cei ce cheamă numele tău povestesc minunile tale:

3 «Când voi socoti că a sosit vremea voi judeca după dreptate;

4 Pământul şi toţi cei ce locuesc într’însul, de s’ar cutremura, eu voi întări stâlpii lui.» – Sela.

5 Grăiesc celor trufaşi: «Nu vă trufiţi!» şi celor fără de lege: «Nu ridicaţi capul!

6 Nu ridicaţi în slăvi capul vostru şi nu vorbiţi cu semeţie!»

7 Căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie şi nici din munţi nu va veni ajutorul!

8 Ci Dumnezeu este judecătorul; el smereşte pe unul şi înalţă pe altul;

9 Domnul ţine în mâna sa o cupă în care spumegă vinul dres cu mirodenii, şi el toarnă din ea; toţi nelegiuiţii pământului sorb şi beau până la drojdie!

10 Dar eu îi voi vesti deapururi, cânta-voi Dumnezeului lui Iacob;

11 Secera-voi toată puterea celor fără de lege, iar puterea celor drepţi se va înălţa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.