×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 74

Dumnezeu, ca şi altădată, îşi aduce aminte de poporul său şi-l scoate din încercările grele.

1 Un cuvânt de învăţătură al lui Asaf. Pentru ce,Dumnezeule,ne-ai aruncat de istov? Pentru ce mânia ta fumegă împotriva turmei al cărei păstor eşti?

2 Adu-ţi aminte de obştia ta pe care ai dobândit-o în vremuri depărtate şi ai răscumpărat-o, ca să fie seminţia moştenirii tale; adu-ţi aminte de muntele Sionului în care ai aşezat locaşul tău!

3 Îndreaptă paşii tăi spre această paragină de veci: duşmanul a stricat totul în sfântul tău locaş;

4 Protivnicii tăi au răcnit ca leii, înlăuntrul sfintei tale case, şi în locui flamurilor tale pus-au flamurile lor.

5 Ei arătau la faţă ca unii care ridică securile într’un desiş de codru,

6 Şi toate măiestritele tale dăltuiri le-au sfărâmat cu toporul şi cu ciocanul;

7 Dat-au templul tău pradă focului şi au pângărit şi au doborît la pământ locaşul numelui tău,

8 Pe când în gândul lor ziceau: «Să-i facem robi pe toţi!» Foc au dat tuturor locaşurilor lui Dumnezeu care erau în ţară.

9 Semnele minunate aşteptate de noi nu le-am văzut; nici un prooroc nu mai avem şi între noi nimeni nu ştie până când va ţine aceasta.

10 Până când, Dumnezeule, te va huli tiranul, iar duşmanul va defăima necontenit numele tău?

11 Pentru ce tragi înapoi mâna ta şi dreapta ta? Scoate mâna ta din sân şi nimiceşte-i!

12 Ci Dumnezeu este împăratul meu din vremi străvechi, care a săvârşit fapte mântuitoare în tot pământul:

13 Tu ai despicat marea cu puterea ta; ai zdrobit capetele balaurilor, pe întinsul apelor;

14 Tu ai sfărâmat capetele Leviatanului şi l-ai dat spre mâncare fiarelor pustiului;

15 Tu ai făcut să ţâşnească izvorul şi puhoiul; tu ai uscat fluviile cele nesecate;

16 A ta este ziua, numai a ta este noaptea; tu ai aşezat stelele şi soarele;

17 Tu ai statornicit toate hotarele pământului; vara şi iarna tu le-ai făcut.

18 Adu-ţi aminte de aceasta! Un vrăjmaş huleşte pe Domnul şi un popor nebun defăima numele tău!

19 Nu lăsa pradă fiarelor viaţa turturelei tale şi nu uita niciodată pe smeriţii tăi slujitori!

20 Ia aminte la legământul tău, căci toate colţurile ascunse din ţară sunt pline cu vizuinile silniciei!

21 Să nu se întoarcă ruşinat cel apăsat, cel sărac şi cel nenorocit să preamărească numele tău!

22 Scoală-te, Doamne, şi judecă pricina ta; adu-ţi aminte de hula zilnică a celui nebun!

23 Nu uita de glasul duşmanilor tăi, de zarva, tot mai mare, a protivnicilor tăi!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.