×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 72

Dreptatea, pacea şi propăşirea împărăţiei mesianice.

1 Un psalm al lui Solomon. Dumnezeule, dă împăratului judecăţile tale cele nepărtinitoare şi fiului împăratului duhul dreptăţii tale,

2 Ca să judece poporul tău întru dreptate şi pe săracii tăi după pravila ta.

3 – Atunci rodi-vor munţii pace pentru popor şi colinele mântuire. –

4 Să judece drept şi obijduiţii poporului, să ajute pe cei nevoiaşi şi să zdrobească pe apăsător!

5 Să trăiască atât cât soarele şi tot atât cât luna, în neam de neam!

6 Pogoare-se ca ploaia pe pajiştea cosită, ca bura de ploaie care adapă pământul!

7 Înflorească în vremea lui cel drept şi pace din belşug, până nu va mai fi luna!

8 Stăpânească de la mare până la mare şi de la Eufrat până la marginile pământului!

9 Să îngenuncheze înainte-i protivnicii lui şi pulbere să lingă vrăjmaşii lui!

10 Regii Tarşişului şi ostroavele să-i aducă prinoase, regii din Saba şi din Seba să-i plătească dajdie!

11 Să i se închine lui toţi împăraţii pământului şi toate neamurile să-i slujească lui!

12 – Căci el va mântui pe cel obijduit care strigă după ajutor şi pe săracul pe care nu-l ajută nimeni. –

13 Să se milostivească de cel sărman şi dosădit şi să izbăvească pe cei lipsiţi,

14 Să mântuiască de obijduire şi dc silnicie sufletele lor şi sângele lor să aibă preţ în ochii lui,

15 Să trăiască îndelung şi să aibă parte de aurul din Seba şi să se roage pentru el poporul pururea şi să-l binecuvînteze în toată vremea.

16 Să fie belşug de grâu în ţară, până pe creştetul munţilor: pomii roditori să se legene ca şi cedrii Libanului şi poporul din cetate să sporească mult ca iarba pământului!

17 Numele lui să trăiască pururea; cât soarele să dăinuiască numele lui! Să se binecuvînteze întru el toate seminţiile pământului şi toate să-l fericească!

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israil, care singur face minuni!

19 Binecuvântat să fie, în veci, slăvit numele lui, şi slava lui să umple tot pământul! Amin şi Amin!

20 Sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Iesei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.