×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 71

Israil se roagă Domnului să nu fie părăsit la bătrâneţe.

1 La tine, Doamne, caut scăparea mea, să nu fiu ruşinat în veac!

2 Întru dreptatea ta mântueşte-mă şi fă-mă slobod, pleacă spre mine urechea ta şi mă izbăveşte!

3 Fii pentru mine stâncă de scăpare, unde să mă adăpostesc deapururi! Tu ai poruncit ca să fiu mântuit, căci tu eşti stânca mea şi cetatea mea cea tare.

4 Dumnezeule, scapă-mă din mâna omului nelegiuit şi din ghiara omului nedrept şi silnic

5 Căci tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, temeiul încrederii mele, din tinereţele mele.

6 Pe tine m’am bizuit din pântecele mamei mele; din sânul maicii mele tu eşti izbăvitorul meu şi cu tine m’am mândrit deapururi.

7 Ca o sperietoare sunt pentru mulţi, dar tu eşti cetatea-mi de scăpare cea întărită.

8 Să se umple gura mea de lauda ta, toată ziua de slăvirea ta!

9 Nu mă lepăda în vremea bătrâneţelor mele, şi când puterea mea slăbeşte nu mă părăsi!

10 Căci vrăjmaşii mei vorbesc despre mine şi cei ce pândesc viaţa mea se sfătuesc laolaltă,

11 Şi spun: «Dumnezeu l-a năpustit! Urmăriţi-l şi-l prindeţi, fiindcă nimeni nu poate să-l mântuiască!»

12 Nu te depărta de mine, Dumnezeule, grăbeşte-te spre ajutorul meu!

13 Facă-se de ocară şi piară prigonitorii vieţii mele; acoperiţi să fie de ruşine şi de batjocură cei ce se sârguesc spre nenorocirea mea!

14 Ci eu pururea voi nădăjdui şi voi spori iar şi iar toate laudele tale.

15 Gura mea grăieşte cu deamăruntul faptele dreptăţii tale, toată ziua mântuirea ta, căci ele sunt fără de număr.

16 Când ajung la faptele tale cele mari, Doamne Dumnezeule, pomenesc cu slavă în deosebi dreptatea ta!

17 Dumnezeule, tu mi-ai dat învăţătură din tinereţele mele, şi sunt crainicul minunilor tale până acum!

18 Ci încă şi în vârsta înaintată şi la adâncile mele bătrâneţe, nu mă părăsi, Dumnezeule, ca să vestesc puterea braţului tău neamului de faţă şi tuturor celor ce vor să vie faptele tale cele uriaşe.

19 Dreptatea ta, o, Dumnezeule, ajunge până în naltul cerului. Tu care ai făcut lucruri minunate, Dumnezeule, cine este la fel cu tine?

20 Tu care ne-ai lăsat să îndurăm multe şi crâncene strâmtorări, fă-ne iar ca să fim vii, şi din adâncurile zbuciumate ale pământului ridică-ne deasupra!

21 Înmulţeşte mărirea mea şi iarăşi mă mângâie.

22 Şi eu voi lăuda în cântece de alăută credincioşia ta, o, Dumnezeul meu; te voi proslăvi în sunete de harfă, o, sfântul lui Israil!

23 Bucura-se-vor foarte buzele mele, când te voi preamări cu cântări din organe şi sufletul meu pe care l-ai mântuit;

24 Şi limba mea, ziua întreagă, va vesti cu laude dreptatea ta, căci au fost ruşinaţi şi au ieşit de ocară cei ce se străduiau să-mi facă rău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.