×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 7

Rugăciunea nevinovatului către Domnul dreptul judecător.

1 Odă a lui David, pe care a cântat-o Domnului, în pricina cu Kuş Beniaminitul.

2 Doamne, Dumnezeul meu, la tine caut scăparea mea! Mântueşte-mă de toţi prigonitorii mei şi mă izbăveşte.

3 Ca să nu mă sfâşie asemenea leului, care-şi târăşte prada fără ca nimeni să i-o poată smulge.

4 Doamne, Dumnezeul meu, dacă am făcut aceasta, dacă în mâinile mele este vre-o nedreptate,

5 Dacă am făcut vre-un rău celui ce trăia cu mine în bună pace, dacă am jefuit pe cel ce mă duşmănea fără cuvânt,

6 Atunci să mă urmărească vrăjmaşul şi să mă ajungă, să mă culce la pământ şi în pulbere să arunce slava mea. – Sela.

7 Scoală-te, Doamne, întru mânia ta, stăvileşte năvălirile protivnicilor mei şi veghează asupra mea, tu care porunceşti judecată!

8 Iar adunarea popoarelor să se strângă în jurul tău, şi deasupra lor, în înălţime, şezi iar în jilţul tău.

9 Judecător popoarelor e Domnul: mă judecă, Doamne, după dreptatea mea şi după nevinovăţia care este întru mine.

10 Ci curme-se răutatea celor nelegiuiţi, iar pe cel drept clădeşte-l, căci tu eşti carele cerci inima şi rărunchii, drepte Doamne!

11 Scutul meu este Domnul, Mântuitorul celor curaţi cu inima.

12 Dumnezeu este drept judecător, un Dumnezeu carele mustră în fiecare zi.

13 Dacă omul nu se întoarce la calea dreaptă, el îşi ascute sabia, întinde arcul său şi-l ţine gata.

14 Asupră-i îndreptează unealta ucigaşă, iar săgeţile lui le face arzătoare.

15 Iată, nelegiuitul urzeşte răutatea, zămisleşte silnicia şi naşte minciuna.

16 El sapă groapa şi o scobeşte adânc, dar cade în groapa pe care a făcut-o!

17 Silnicia lui se întoarce în capul lui şi cruzimea lui se surpă în ţeasta lui.

18 Lăuda-voi pe Domnul pentru dreptatea sa şi numele Dumnezeului Prea înalt îl voi slăvi în cântări.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.