×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 69

Rugăciune pentru mântuirea din prigoană.

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al lui David, pe podobia «Crinii».

2 Mântueşte-mă, Dumnezeule, căci apele mi-ajung până la gât,

3 Mă scufund în mâl adânc şi n’am unde să-mi proptesc piciorul. Mă duc în vâltoarea apelor şi şuvoaiele trec peste capul meu.

4 Sunt istovit de strigăt, gâtlejul meu aprins e ca de foc, ochii mei se sting aşteptând ajutor de la Dumnezeu.

5 Cei ce mă urăsc fără cuvânt sunt mai mulţi decât părul capului meu; mulţime mare sunt cei ce vor să mă piardă, duşmanii mei din pricini mincinoase. Când n’am hrăpit, atunci a trebuit să dau înapoi!

6 Dumnezeule, tu cunoşti nebunia mea şi păcatele mele nu-ţi sunt ascunse.

7 Să nu se ruşineze din pricina mea cei ce nădăjduesc întru tine, Doamne Dumnezeule Savaot! Să nu dea de ocară, din pricina mea, o, Dumnezeule al lui Israil, cei ce te caută pe tine!

8 Căci pentru tine sufăr batjocură şi ocara acopere faţa mea;

9 Strein sunt pentru fraţii mei şi ca un necunoscut pentru feciorii maicii mele.

10 Căci râvna casei tale m’a mâncat şi ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea.

11 Când am plâns şi am postit, atunci mi-am găsit ocară;

12 Când am pus pe mine sac de pocăinţă, am ajuns pentru ei de poveste.

13 Sunt de râsul celor ce stau la poarta cetăţii şi beţivii îmi scornesc cântece de ocară.

14 Dar eu mă rog ţie, Doamne, la vreme prielnică; după mare mila ta, auzi-mă, Dumnezeule, întru credincioşia mântuirii tale!

15 Scoate-mă din noroi, ca să nu mă scufund şi scăpat să fiu de cei ce mă urăsc, şi din vâltoarea apelor,

16 Ca să nu mă covârşească puhoiul apelor şi să nu mă înghită adâncul şi abisul să nu-şi deschidă gura peste mine!

17 Auzi-mă, Doamne, căci prea bună este mila ta; după mulţimea îndurărilor tale, întoarce-te spre mine,

18 Şi nu ascunde faţa ta de robul tău, căci la grea cumpănă mă aflu; grăbeşte-te şi auzi-mă!

19 Fii aproape de sufletul meu şi-l mântueşte; în pofida vrăjmaşilor mei, slobozeşte-mă!

20 Tu ştii ocara mea şi ruşinea mea şi batjocura mea: în faţa ta stau toţi asupritorii mei.

21 Ocara a zdrobit inima mea şi sunt bolnav de moarte; nădăjduit-am milă, dar în zădar, şi mângâietori, dar n’am găsit.

22 Dimpotrivă, pus-au fiere în mâncarea mea şi ca să-mi astâmpăr setea m’au adăpat cu oţet.

23 Facă-se masa lor înaintea lor o cursă şi tihna lor un laţ!

24 Întunece-se ochii lor să nu mai vază, şi coapsele lor necontenit să tremure!

25 Varsă peste ei necazul tău şi văpaia mâniei tale să-i ajungă!

26 Pustiască-se sălaşul lor şi în corturile lor să n’aibă cine să locuiască,

27 Fiindcă prigonesc pe cel pe care tu l-ai bătut şi durerile celor răniţi de tine le sporesc.

28 Adaugă fărădelegi la fărădelegile lor, ca să nu se poată îndreptăţi înaintea ta.

29 Şterşi să fie din cartea vieţii şi laolaltă cu cei drepţi să nu fie înscrişi!

30 Iar eu sunt sărac şi plin de suferinţă; mântuirea ta, Dumnezeule, să mă ocrotească.

31 Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu întru cântări şi-l voi preamări cu mulţumită.

32 Iar aceasta îi va fi Domnului mai plăcut decât un taur tânăr cu coarne şi cu copita despicată.

33 Vedea-vor săracii şi se vor bucura, iar vouă celor ce căutaţi pe Dumnezeu, vie să vă fie inima,

34 Căci Domnul ascultă pe dosădiţi, iar la robii săi nu caută cu dispreţ.

35 Preamărească-l pe el cerul şi pământul, mările şi tot ce se mişcă într’nsele!

36 Căci Dumnezeu va mântui Sionul şi va zidi cetăţile lui Iuda; şi se vor sălăşlui în ele şi le vor stăpâni.

37 Şi neamul slujitorilor lui moşteni-le-va şi cei ce iubesc numele lui vor locui acolo.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.