×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 68

Cântare de biruinţă în cinstea proniei dumnezeeşti.

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al lui David. O cântare.

2 Să se scoale Dumnezeu, să se risipească vrăjmaşii lui şi să fugă dinaintea lui cei ce-l urăsc pe el!

3 Ca fumul să se împrăştie! Precum se topeşte ceara de faţa focului, aşa să piară din faţa lui Dumnezeu cei fără de lege,

4 Iar drepţii să se veselească, să tresalte înaintea lui Dumnezeu şi să se bucure cu bucurie mare!

5 Cântaţi Domnului, preamăriţi numele lui, gătiţi calea celui ce vine în car, prin pustie! Domnul este numele lui, bucuraţi-vă înaintea lui!

6 Părintele orfanilor şi apărătorul văduvelor este Dumnezeu în sfântul său locaş.

7 Dumnezeu aduce acasă pe cei răzleţiţi, scoate pe robiţi la fericit liman, dar cei ce se ridică împotriva lui locui-vor un ţinut ars de soare.

8 O, Dumnezeule, când tu ieşeai în fruntea poporului tău, când tu înaintai prin deşert, – Sela –

9 Pământul se cutremura, chiar şi cerurile se scuturau de rouă înaintea ta, Dumnezeule, ca şi acest Sinai, în faţa lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israil!

10 Ploi îmbelşugate dat-ai, Dumnezeule, şi moştenirea ta cea istovită ai întărit-o.

11 Sălăşluit-ai turma ta în ţara pe care prin bunătatea ta, Dumnezeule, ai pregătit-o pentru cei săraci.

12 Domnul a rostit tare cuvânt de biruinţă şi vestitoarele biruinţei erau în ceată mare:

13 «Regii oştirilor dau înapoi şi fug, iar stăpâna casei împarte prada».

14 O, de-aţi rămânea tihniţi lângă vetrele voastre! Doar şi aripile porumbiţei sunt îmbrăcate cu argint şi penele ei cu aur strălucitor!

15 Când Cel Atotputernic împrăştia pe regi, muntele Salmonului era alb ca zăpada,

16 Muntele lui Dumnezeu, muntele Basanului, muntele cu piscuri multe, muntele Basanului!

17 De ce vă uitaţi cu ciudă, voi munţi cu vârfuri multe, la muntele pe care Dumnezeu şi l-a ales ca locaş al său? Cu adevărat Domnul va locui acolo în veac de veac.

18 Carele de război ale lui Dumnezeu sunt zeci de mii şi mii de mii. Domnul vine din Sinai în templul său.

19 Suitu-te-ai în înălţime, adus-ai robi din robie, luat-ai daruri de la oameni; chiar şi cei răzvrătiţi îngăduiţi au fost să locuiască lângă Domnul Dumnezeu.

20 Binecuvântat să fie Domnul în fiecare zi, el care poartă povara noastră, el este Dumnezeu, Mântuitorul nostru. – Sela.

21 Dumnezeu e pentru noi un Dumnezeu al mânturii, căci el, Domnul cel Atotputernic, ne scapă de moarte.

22 Ci Dumnezeu zdrobeşte capul vrăjmaşilor săi, ţeasta celor ce umblă în păcate.

23 Domnul a zis: «Din Basan voi aduce înapoi pe credincioşii mei, îi voi scoate din adâncurile mării,

24 Aşa încât să scalzi în sânge piciorul tău, iar limba câinilor tăi să aibă parte de duşmanii tăi!»

25 Văzut-am, Dumnezeule, alaiul tău, alaiul Dumnezeului meu, împăratului meu, în sfântul tău locaş:

26 În frunte cântăreţii, apoi purtătorii de alăute şi de harfe, iar la mijloc fecioarele bătând din daira:

27 «În adunări binecuvântaţi pe Dumnezeu, pe Domnul, voi cei din obârşia lui Israil!»

28 Iată pe Veniamin, cel mai tânăr şi care merge în frunte, apoi căpeteniile lui Iuda în veşmintele lor de porfiră, căpeteniile lui Zebulon şi ale lui Neftali.

29 Vădeşte, Dumnezeule, puterea ta! Dumnezeule, lucrul tău pentru noi întăreşte-l,

30 Din sfântul tău locaş cel din Ierrusalim! Regii îţi vor aduce ţie daruri.

31 Ceartă fiara care locueşte în trestii (Faraon), cireada taurilor şi viţeii popoarelor, ca să se smerească, aducând grele daruri de argint. Risipeşte neamurile cele iubitoare de războaie!

32 Veni-vor căpetenii din Egipt; Etiopia va alerga la Dumnezeu cu mâinile întinse.

33 Voi, împărăţii ale pământului, cântaţi lui Dumnezeu, preamăriţi pe Domnul, în strune şi în organe! – Sela –

34 Pe Domnul, care trece în carul său prin cele mai de sus şi din veac ceruri ale sale. Iată, el sloboade în tunetul său glasul său năprasnic!

35 Daţi slavă lui Dumnezeu! Măreţia lui stăpâneşte peste Israil şi puterea lui norii cerului!

36 Minunat te arăţi, Dumnezeule, din templul tău cel sfânt! Dumnezeul lui Israil este Dumnezeul care dă poporului putere şi vârtute. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.