×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 66

Cântare de mulţumită şi de laudă lui Dumnezeu după o biruinţă.

1 Starostelui cântăreţilor. O cântare. Un psalm. Strigaţi Domnului tot pământul,

2 Cântaţi în strune numele lui, ridicaţi în slăvi lauda lui!

3 Rostiţi lui Dumnezeu: «Cât de minunate sunt lucrurile tale! Pentru puterea ta cea mare, chiar vrăjmaşii tăi te măgulesc făţarnic;

4 Toţi locuitorii pământului se închină ţie şi ţie îţi cântă, proslăvind numele tău.» – Sela.

5 Veniţi şi vedeţi lucrările lui Dumnezeu şi cât de minunat este el în faptele sale către oameni:

6 El a prefăcut marea în uscat şi prin râul Iordanului au trecut cu piciorul; să ne bucurăm deci de el!

7 El stăpâneşte pururea prin puterea lui, iar ochii lui iscodesc popoarele; răzvrătiţii să nu se mai trufească! – Sela.

8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru şi rostiţi sus şi tare lauda lui,

9 A lui, care ne-a dat viaţă şi n’a răbdat ca picioarele noastre să şovăiască!

10 Căci tu, Dumnezeule, ne-ai pus la încercare, ne-ai lămurit cum se lămureşte argintul;

11 Tu ne-ai făcut să cădem în cursă; poveri ai pus în spinarea noastră;

12 Îngăduit-ai celor de alt neam să calce în picioarele cailor capetele noastre; aruncaţi am fost în foc şi în apă, dar tu ne-ai scos spre mulţimea bucuriei noastre.

13 Pentru aceasta intra-voi în casa ta cu arderi de tot şi făgăduinţele mele le voi împlini,

14 Făgăduinţele pe care le-au grăit buzele mele şi le-a jurat gura mea pe când eram în restrişte.

15 Arderi de tot grase îţi voi aduce cu miros de jertfă de berbeci. Jertfi-voi ţie boi şi ţapi. – Sela.

16 Veniţi şi ascultaţi, voi toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, să vă povestesc toate câte a făcut el pentru mine.

17 Strigat-am către el cu gura mea şi l-am preamărit cu limba mea.

18 Dacă aş fi avut gânduri viclene în inima mea, Domnul nu m’ar fi ascultat,

19 Dar Dumnezeu m’a ascultat şi a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20 Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu a respins rugăciunea mea, ci m’a miluit cu mila sa!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.