×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 63

Dumnezeule, sufletul meu însetează după tine!

1 Un psalm al lui David, pe când se afla în pustiul Iudei.

2 Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut, după tine însetează sufletul meu, pe tine te doreşte cu înfocare trupul meu, întocmai ca un pământ uscat, secătuit şi fără apă.

3 O, de-aş putea să te privesc în locaşul tău, ca să văd puterea şi slava ta!

4 Căci mai bun este harul tău decât viaţa. Atunci buzele mele te vor lăuda.

5 Atunci te voi binecuvânta în toată viaţa mea şi voi ridica mâinile mele, chemând numele tău.

6 Sufletul meu se va sătura ca de grăsime şi de mâncări alese; cu strigăte de veselie te va lăuda gura mea.

7 Chiar în aşternutul meu îmi voi aduce aminte de tine şi în străjile nopţii te voi căuta cu mintea mea.

8 Căci tu eşti ajutorul meu şi la umbra aripilor tale tresălta-voi de bucurie.

9 Sufletul meu se lipeşte de tine şi dreapta ta mă sprijină.

10 Iar cei ce caută să-mi ia viaţa pogoare-se în locurile cele mai de jos ale pământului!

11 În ascuţişul săbiei să fie daţi şi vulpilor să cadă pradă!

12 Iar împăratul se va bucura întru Domnul, şi cei ce se jură întru numele lui mândri-se-vor, căci gura mincinoşilor va fi astupată.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.