×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 60

Rugăciune şi cerere de ajutor după o bătălie.

1 Starostelui cântăreţilor – după podobia: «Crinii mărturisirii» – o cântare de taină a lui David, spre învăţătură,

2 Când el făcu război cu Sirienii din Mesopotamia şi din Toba, şi Ioab întorcându-se bătu douăsprezece mii de Edomiţi în Valea Sărată.

3 O, Dumnezeule, tu ne-ai aruncat, tu ai făcut spărtură în rândurile noastre, te-ai mâniat pe noi şi în învălmăşag ne-ai pus pe fugă.

4 Tu ai făcut să se cutremure pământul, tu l-ai spintecat; încheagă laolaltă sfărâmăturile lui, căci el se clatină.

5 Tu ai pus pe poporul tău la grele ncercări, tu ne-ai dat să bem un vin care ameţeşte.

6 Şi numai celor ce se tem de tine, tu le-ai dat un steag ca să poată ţine piept arcului duşman. – Sela.

7 Pentru izbăvirea celor iubiţi ai tăi, mântueşte-ne cu dreapta ta şi ne auzi pe noi!

8 Dumnezeu a grăit în templul său: «Sui-mă-voi şi voi împărţi Sihemul şi valea adâncă de la Sucot voi măsura-o.

9 Al meu este Galaadul, al meu e Manase, Efraim e coiful meu, iar Iuda este schiptrul meu.

10 Moabul îmi slujeşte drept lighean de spălat; asupra Edomului arunc încălţămintea mea; împotriva Filistenilor izbucnesc în strigăte de război.»

11 Cine mă va conduce în cetatea întărită? Cine mă va îndruma către Edom?

12 Nu ne-ai aruncat tu oare de la tine, Dumnezeul nostru, şi cu oştirile noastre nu vrei să mai mergi?

13 Ajută-ne împotriva apăsătorilor, căci ajutorul omenesc n’are nici o tărie.

14 Cu Dumnezeu câştiga-vom biruinţă şi el însuşi va călca în picioare pe vrăjmaşii noştri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.