×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 59

Rugăciunea unui prigonit pe nedrept.

1 Starostelui cântăreţilor – după podobia: «Să nu sfărâmi!» – o cântare de taină a lui David, când Saul a trimis oamenii săi şi îi păzeau casa ca să-l omoare.

2 Izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei, Dumnezeul meu, şi din partea celor ce se ridică împotriva mea, ocroteşte-mă!

3 Mântueşte-mă de cei ce făptuesc fărădelegea şi de vărsătorii de sânge scapă-mă!

4 Căci iată-i că pândesc sufletul meu şi oameni cruzi năvălesc asupra mea, fără ca eu, o, Doamne, să fi făcut vre-o fărădelege sau vre-un păcat!

5 Fără să fiu de vină, ei aleargă şi dau peste mine. Stai de pază ca să mă întâmpini cu ajutorul tău şi priveşte!

6 Căci tu eşti Domnul, Dumnezeul Savaot, Dumnezeul lui Israil; deşteaptă-te să pedepseşti toate neamurile; fii fără îndurare cu cei ce calcă legea! – Sela.

7 În fiecare seară ei vin iar şi iar, urlă cum urlă câinii şi prin cetate dau târcoale.

8 Iată, gura lor spumegă, buzele lor sunt cumplite ca săbiile, căci zic ei: «Cine aude?»

9 Dar tu, Doamne, râzi de ei, tu îţi baţi joc de toţi păgânii.

10 Tu eşti vârtutea mea, pe tine te voi preamări, căci tu eşti, Dumnezeule, scăparea mea.

11 Mila lui Dumnezeu mă va întâmpina; Dumnezeu mă va face să văd înfrângerea duşmanilor mei.

12 Nu-i ucide, ca să nu-i uite poporul meu, ci fă-i să rătăcească şi prin puterea ta prăbuşeşte-i, căci tu, Doamne, eşti pavăza noastră!

13 Păcat al gurii lor să fie tot cuvântul de pe buzele lor. Prindă-se ca într’un laţ în semeţia lor, din pricina blestemului şi a înşelăciunii din vorba lor.

14 Nimiceşte-i întru mânia ta, nimiceşte-i de istov, ca să ştie că e un Dumnezeu, care stăpâneşte în Iacob, până la marginile pământului. – Sela.

15 În fiecare seară ei vin iar şi iar, urlă cum urlă câinii şi prin cetate dau târcoale.

16 Ei umblă rătăcind după mâncare şi, dacă nu se satură, ei mârâe nemulţumiţi.

17 Ci eu cânt tăria ta şi în fiecare dimineaţă mă bucur foarte de milostivirea ta, căci tu eşti cetatea mea de scăpare şi locul meu de adăpost în vreme de restrişte.

18 Tu eşti vârtutea mea, pe tine te voi proslăvi, căci tu, Dumnezeule, eşti scăparea mea, eşti Dumnezeul meu cel milostiv!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.