×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 57

Rugăciune de mântuire din mâna vrăjmaşilor.

1 Starostelui cântăreţilor – după podobia: «Să nu sfărâmi!» – o cântare de taină a lui David, când a fugit în peşteră de dinaintea lui Saul.

2 Milueşte-mă, Dumnezeule, milueşte-mă, Dumnezeule, căci sufletul meu la tine caută scăpare şi la umbra aripilor tale adăposti-mă-voi, până ce va trece vremea de restrişte!

3 Chem pe Dumnezeul Cel Prea înalt, pe Dumnezeul care dă izbânda,

4 Ca să trimită din ceruri ajutorul său şi să mă mântuiască, în pofida celui ce pofteşte pieirea mea! – Sela. Trimită Dumnezeu mila şi credincioşia sa!

5 În mijlocul leilor trebue să sălăşluesc, în mijlocul celor ce varsă foc pe nări, al oamenilor, ai căror dinţi sunt lance şi săgeţi, a căror limbă e sabie ascuţită.

6 Ridică-te mai presus de ceruri, Dumnezeule, şi slava ta să strălucească peste tot pământul!

7 Laţuri au întins sub paşii mei şi au smerit până la pământ sufletul meu; o groapă au săpat înaintea mea, dar au căzut în ea. – Sela.

8 Îmbărbătată este inima mea, Dumnezeule, inima mea este îmbărbătată! Voi cânta şi te voi proslăvi.

9 Deşteaptă-te, mărirea mea! Deşteptaţi-vă, harfă şi chitară, căci voiesc să deştept zorile!

10 Lăuda-te-voi printre popoare, Doamne, preamări-te-voi în strune, printre neamuri,

11 Căci mare până la ceruri este mila ta şi până la nouri credincioşia ta.

12 Ridică-te mai presus de ceruri, Dumnezeule, şi slava ta să strălucească peste tot pământul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.