×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 52

Zădarnic se încred nelegiuiţii în bogăţiile lor.

1 Starostelui cântăreţilor – un cuvânt de învăţătură al lui David,

2 Când a venit Doeg Edomitul ca să înştiinţeze pe Saul, zicând: «David a intrat în casa lui Achimelec».

3 De ce te făleşti cu răutatea, tu cel ce eşti puternic, pe când mila Domnului ţine pururea?

4 Limba ta ca un brici ascuţit născoceşte numai viclenii, o, urzitorule de înşelăciune!

5 Tu iubeşti răul mai mult decât binele, şi minciuna mai mult decât cuvântul adevărat. – Sela.

6 Tu iubeşti toată vorba aducătoare de pieire, tu limbă prea vicleană!

7 Drept aceea, Dumnezeu te va sfărâma de veci, te va apuca şi te va smulge din cortul tău, şi din pământul celor vii te va dezrădăcina. – Sela.

8 Atunci drepţii sta-vor la priveală şi le va fi teamă, dar vor râde de el şi vor grăi:

9 «Iată omul care n’a făcut pe Dumnezeu liman de scăpare, ci s’a încrezut în mulţimea bogăţiilor lui şi în răutatea lui s’a bizuit».

10 Ci eu sunt ca un măslin roditor, în casa lui Dumnezeu, şi în mila lui Dumnezeu pun nădejdea mea în veac de veac.

11 Lăuda-te-voi pururea, căci tu eşti cel oare ai făcut aceasta şi voi nădăjdui întru numele tău, căci tu eşti bun către toţi cuvioşii tăi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.