×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 50

Despre jertfa cea adevărată şi buna slujire a lui Dumnezeu.

1 Un psalm al lui Asaf. – Dumnezeul cel prea înalt, printre dumnezei, grăieşte şi la sine cheamă pe locuitorii pământului, dela răsăritul soarelui şi până la apusul lui.

2 Din Sion – desăvârşita frumuseţe – Dumnezeu se arată prea luminos.

3 Dumnezeul nostru vine şi nu tace; înaintea lui purcede foc mistuitor, iar împrejurul lui se zbuciumă furtuna.

4 De sus el chiamă cerurile şi pământul, ca să judece poporul său:

5 «Adunaţi-mi pe credincioşii mei, cei ce-au încheiat, prin jertfă, cu mine legământ».

6 Atunci cerurile vestesc dreptatea lui, căci Dumnezeu este judecător. – Sela.

7 «Ascultă, o, poporul meu, ca să-ţi grăiesc, o, Israil, ca să te prevestesc: Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău!

8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc, căci arderile tale de tot sunt pururea înaintea mea.

9 Nu voi lua niciodată din ocolul tău vre-un taur, şi nici ţapi din ţarcurile tale.

10 Ale mele sunt fiarele pădurii şi dobitoacele din munte cu miile.

11 Eu cunosc toate păsările munţilor şi toate vieţuitoarele câmpiei sunt ale mele.

12 Dacă mi-ar fi foame, nu ţie îţi voi spune, căci al meu este pământul şi cu toate ce cuprinde.

13 Mănânc eu oare carne de tauri şi beau sânge de ţapi?

14 Adu lui Dumnezeu jertfă de laudă şi plineşte Celui Prea înalt făgăduinţele talei

15 Şi strigă-mă în ziua de restrişte, şi te voi izbăvi, iar tu mă vei cinsti».

16 Iar celui fără de lege Dumnezeu îi zice: «Ce ai tu să-mi socoteşti rânduielile mele şi să porţi în gură legământul meu,

17 De vreme ce tu urăşti dojana mea şi dai la spate cuvintele mele?

18 Dacă vezi un fur, tu eşti de partea lui şi cu cei precurvari te întovărăşeşti;

19 Gura ta o înveţi la rele şi cu limba ta urzeşti viclene planuri;

20 Tu stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău şi împotriva fiului maicii tale azvârli ocară şi bârfeală.

21 Iată ce ai făcut, şi eu am tăcut, de aceea ţi-ai închipuit că eu sunt ca tine. Vreau să te pedepsesc şi să pun toate sub ochii tăi.

22 O, de-aţi lua aminte, voi care uitaţi pe Dumnezeu, ca să nu vă sfâşii fără ca nimeni să nu vă poată scoate din mâna mea!

23 Cine aduce jertfă de laudă pe mine mă cinsteşte şi celui ce umblă pe căi neprihănite îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.