×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 48

Cântare întru slava Sionului.

1 O cântare. Un psalm al fiilor lui Core.

2 Mare este Domnul şi lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în sfânt muntele său!

3 Frumos întru înălţarea lui şi desfătarea pământului întreg, aşa este muntele Sionului în laturea de miază-noapte a cetăţii marelui Rege.

4 Cunoscut este Dumnezeu în palatele sale, ca un turn de scăpare.

5 Căci, iată, regi ţinut-au sfat, strânsu-s’au laolaltă;

6 Ci îndată ce-l văzură rămaseră fără grai, spaima îi cuprinse şi îngroziţi prinseră a fugi.

7 Cutremur dădu peste ei şi zvârcoliri ca peste o femeie care naşte.

8 Cu vântul de la răsărit i-ai făcut ţăndări ca pe corăbiile din Tarşiş.

9 Precum am auzit zicându-se, aşa am şi văzut în cetatea Domnului Savaot, în cetatea Dumnezeului nostru, pe care Dumnezeu a întărit-o în vecii vecilor. – Sela.

10 Dumnezeule, înlăuntrul locaşului tău, ne aducem pururea aminte de îndurarea ta.

11 Ca şi numele tău, Dumnezeule, aşa şi lauda ta ajunge până la marginile pământului. Dreapta ta e plină de milostivire.

12 Veselească-se muntele Sionului! Tresalte de bucurie fiicele din Iuda, pentru hotărîrile judecăţilor tale!

13 Mergeţi împrejurul Sionului şi daţi-i ocol; număraţi turnurile lui;

14 Priviţi la întăriturile lui, treceţi prin palatele lui, ca să povestiţi neamurilor ce vor să fie.

15 Iată, aşa este Dumnezeu, Dumnezeul nostru, şi în veac şi pururea el ne va călăuzi, până dincolo de moarte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.