×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 47

Cântaţi Domnului Dumnezeului a tot pământul!

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al fiilor lui Core.

2 Voi neamuri, toate, bateţi din palme! Strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie!

3 Căci Domnul Cel Prea Înalt este înfricoşat şi mare împărat peste pământul tot:

4 El a plecat popoare sub stăpânirea noastră şi seminţii sub picioarele noastre,

5 El ne-a ales nouă moştenirea noastră, mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. – Sela.

6 Se urcă Domnul în templul său, în strigăte de bucurie, Cel Veşnic în sunete de trâmbiţă.

7 Preamăriţi pe Dumnezeu în cântări de harfă, cântaţi! Cântaţi împăratului nostru; preamăriţi-l!

8 Căci împărat peste tot pământul e Dumnezeu; cântaţi-i lui cântări de laudă!

9 Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri; Dumnezeu stă în jilţul său cel sfânt.

10 Fruntaşii popoarelor s’au adunat – ca popor al Dumnezeului lui Avraam – căci ai lui Dumnezeu sunt luptătorii pământului, iar el înalt e foarte!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.