×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 46

Desăvârşita nădejde a lui Israil în ocrotirea dumnezeiască.

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al fiilor lui Core. Cântec după podobia «Fecioarele».

2 Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră şi ajutor bine venit în vremi de strâmtorare.

3 Drept aceea nu ne temem, chiar dacă s’ar răsturna pământul şi munţii s’ar zgudui în fundul mării,

4 Şi valurile ei s’ar frământa şi ar spumega, şi munţii ar fi să-i clatine din loc cu răzvrătirea lor. – Sela.

5 Iată un râu mare şi pâraiele lui înveselesc cetatea Domnului, templul şi cortul Celui Prea înalt.

6 Dumnezeu este în mijlocul cetăţii; ea nu se va clinti. Dis-de-dimineaţă Dumnezeu îi va veni într’ajutor.

7 Se zbuciumă popoarele, se zdruncină împărăţiile; el sloboade glasul său şi pământul se topeşte de spaimă.

8 Domnul Savaot este cu noi! Cetate tare ne este nouă Dumnezeul lui Iacob. – Sela.

9 Veniţi de vedeţi faptele măreţe ale Domnului, minunile pe care le-a făcut el pe pământ:

10 El a stăvilit războaiele până la capătul pământului; el a sfărâmat arcul şi lancea el a frânt-o şi cu foc a ars carele de război.

11 «Opriţi-vă şi cunoaşteţi că eu sunt Dumnezeu, prea înalt între popoare şi pe pământ prea înalt!»

12 Domnul Savaot este cu noi! Cetate tare ne este nouă Dumnezeul lui Iacob. – Sela.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.