×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 44

Rugăciunea lui Israil, căzut pradă duşmanului, dar totuşi credincios lui Dumnezeu.

1 Starostelui cântăreţilor – un cuvânt de învăţătură al fiilor lui Core.

2 Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit şi părinţii noştri ne-au istorisit faptele pe care le-ai săvârşit în vremea lor, în vremea de demult.

3 Cu mâna ta gonit-ai popoarele ca să-i sădeşti pe ei; ai spulberat păgânii, iar pe ei i-ai făcut să se întindă.

4 Căci nu cu sabia lor au cucerit ei ţara, şi nici braţul lor nu le-a dat biruinţa, ci dreapta ta şi braţul tău şi lumina feţei tale, căci tu i-ai fost iubit.

5 Tu eşti împăratul meu, o, Dumnezeule; porunceşte izbăvirea lui Iacob!

6 Cu ajutorul tău, dăm la pământ pe protivnicii noştri şi întru numele tău sfărâmăm pe cei ce se scoală împotriva noastră.

7 Căci nu mă bizuesc în arcul meu şi sabia mea nu poate să mă scape.

8 Ci tu ne faci biruitori asupra protivnicilor noştri şi scoţi de ocară pe cei ce ne urăsc.

9 Cu tine, Doamne, ne lăudăm neîncetat şi numele tău îl proslăvim deapururea. – Sela.

10 Ci acum ne-ai alungat şi pe noi şi ne-ai făcut de ruşine şi cu oştirile noastre n’ai mai fost alăturea;

11 Ne-ai lăsat să dăm înapoi din faţa vrăjmaşului şi cei ce ne urăsc au făcut pradă din noi;

12 Ne faci ca pe nişte oi hotărîte spre tăiere şi ne risipeşti printre păgâni;

13 Tu vinzi norodul tău pe un preţ de nimic şi cu preţul vânzării lui nu te faci mai bogat;

14 Tu ne faci de ocară printre vecinii noştri, de râs şi de batjocură pentru cei dimprejurul nostru.

15 Ne-ai făcut de poveste între neamuri; străinii clatină din cap când e vorba de noi.

16 În toată vremea, ocara mea este înaintea mea şi ruşinea acoperă faţa mea,

17 Din pricina celui ce mă defăima şi mă batjocoreşte, din pricina celui duşmănos şi dornic de răsbunare.

18 Toate acestea au venit peste noi, măcar că noi nu te uităm şi legământul nostru cu tine nu-l lepădăm.

19 Inima noastră nu dă înapoi şi paşii noştri nu calcă alăturea din cărarea ta,

20 Ca să ne năpusteşti în vizuinile şacalilor şi să ne acoperi cu umbra morţii.

21 De-am fi uitat numele Dumnezeului nostru şi am fi întins mâinile noastre către vre-un dumnezeu strein,

22 Oare Dumnezeu n’ar fi dovedit aceasta, el care cunoaşte cele mai ascunse gânduri ale inimii?

23 Ci tocmai pentru tine suntem măcelăriţi în toate zilele şi suntem socotiţi ca nişte oi de zahana!

24 Deşteaptă-te! Pentru ce dormi tu, Doamne? Deşteaptă-te! Nu ne alunga de istov!

25 Pentru ce ascunzi faţa ta şi uiţi de dosădirea şi de asuprirea noastră!

26 Sufletul nostru e smerit până în ţărână şi trupul nostru se lipeşte de pământ.

27 Scoală-te, ajută-ne nouă şi, după mare mila ta, mântueşte-ne pe noi!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.