×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 42

Dorul de Sion în ţară streină şi duşmană.

1 Starostelui cântăreţilor – o învăţătură a fiilor lui Core.

2 Precum cerboaica doreşte apa izvoarelor, tot aşa sufletul meu te doreşte pe tine, Dumnezeule!

3 Sufletul meu însetoşează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu! Când voi veni, oare, şi mă voi arăta în faţa Domnului?

4 Lacrămile mele sunt hrana mea, ziua şi noaptea, pe când ei îmi spun neîncetat: «Unde este acum Dumnezeul tău?»

5 Îmi aduc aminte – şi atunci inima mea se topeşte în mine-de zilele când mergeam în cete mari, călăuzindu-le spre casa Domnului, cu bucurie mare şi cu cântări de mulţumită, popor în sărbătoare!

6 De ce te prăvăleşti, o suflete al meu, şi te zbuciumi în mine? Nădăjdueşte în Dumnezeu, căci eu îl voi lăuda mereu pe el: izvorul mântuirii mele şi Dumnezeul meu!

7 Sufletul meu se frânge în mine! Astfel, gândesc la tine, din pământul Iordanului şi al Hermonului, din muntele Mizar.

8 O vâltoare cheamă pe cealaltă, în vijelia cataractelor tale; tot aşa, toate valurile şi toate talazurile tale dau peste mine.

9 Ziua, Domnul dă poruncă şi trimite harul său, iar noaptea, cântarea lui de laudă răsună în mine: rugăciune înălţată Domnului, izvorul vieţii mele.

10 Grăiesc către Domnul, stânca mea: «De ce mă uiţi, ca să merg încovoiat şi trist, copleşit de duşmanii mei?»

11 Simt că oasele mele se sfărâmă, când prigonitorii mei mă fac de râs şi-mi spun neîncetat: «Unde este acum Dumnezeul tău?»

12 De ce te prăvăleşti, o, suflete al meu, şi te zbuciumi în mine? Nădăjdueşte în Dumnezeu, căci eu îl voi lăuda mereu pe el: izvorul mântuirii mele şi Dumnezeul meu!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.