×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 41

Plângerea celui obijduit asupra vrăjmaşilor vicleni care îl împresoară.

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al lui David.

2 Fericit este cel ce ia aminte la cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl va izbăvi,

3 Domnul îl va păzi şi-l va ţine cu viaţă. El va fi fericit pe pământ şi în ghiara duşmanilor săi tu nu-l vei lăsa să cadă.

4 În patul de zăcere, Domnul va sta lângă el; culcuşul lui tu îl vei schimba în vremea boalei sale.

5 Deapururi eu am zis: «Milostiv fii mie, Doamne, vindecă sufletul meu, căci greşit-am înaintea ta!»

6 Ci vrăjmaşii mei mă ponegresc şi zic: «Când va muri odată şi numele lui se va şterge de printre noi?»

7 De vine careva la mine să mă vază, îmi spune lucruri de minciună; inima lui este plină de răutate şi, de iese de la mine, vorbeşte tot împotriva mea.

8 Cei ce mă urăsc îşi şoptesc unul altuia, despre mine, zavistii şi pun la cale fărădelegi.

9 «O năprasnă să dea peste el, – zic ei, – să se prăbuşească la pământ şi să nu se mai scoale!»

10 Chiar şi acela cu care trăiam în bună pace şi în care îmi puneam nădejdea, acela care mânca pâinea mea, a ridicat călcâiul împotriva mea!

11 Dar tu, Doamne, milostiveşte-te spre mine şi dă-mi putere ca să răsplătesc duşmanilor mei.

12 Prin aceasta voi şti că tu m’ai iubit, dacă vrăjmaşul meu nu mă birueşte.

13 Pentru neprihănirea mea, mă sprijini şi mă pui să stau pururea în faţa ta.

14 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israil, în vecii vecilor! Amin! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.