×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 40

Mulţumită, jertfire de sine şi rugăciune.

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al lui David.

2 În Domnul mi-am pus nădejdea mea şi el şi-a plecat urechea către mine şi strigătul meu l-a ascultat.

3 Din groapa pieirii scosu-m’a, din noroi şi din tină, şi pe stâncă înaltă m’a ridicat şi paşii mei i-a întărit.

4 În gura mea el a pus cântare nouă, Dumnezeului nostru laudă, ca să-l cunoască mulţi, să se teamă de el şi să nădăjduiască în Domnul.

5 Fericit este omul care îşi pune nădejdea în Domnul şi sfatul celor semeţi nu-l cere, sfatul celor rătăciţi de minciună.

6 Doamne Dumnezeul nostru, înmulţit-ai minunile tale şi punerile tale la cale pentru noi; nimeni nu poate să fie asemenea ţie. Aş vrea să le vestesc şi să le propoveduesc, dar ele sunt mai presus de orişice rostire.

7 Nici jertfele de sânge nu-ţi plac, nici prinoasele, dar mi-ai dat urechi ascultătoare; n’ai cerut nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.

8 Atunci am grăit: «Iată viu, cu sulul cărţii unde scrie despre mine:

9 Pururea voit-am să fac voia ta, o, Dumnezeul meu, căci legea ta este în inima mea.»

10 În adunările cele mari am vestit dreptatea ta, căci, Doamne, tu o ştii, n’am pus îngrădire împrejurul buzelor tale.

11 Niciodată n’am ascuns dreptatea, în inima mea, ci am propoveduit adevărul şi mântuirea ta şi n’am tăinuit, în obştea cea mare, bunătatea şi credincioşia ta.

12 Să nu opreşti, Doamne, de la mine milostivirile tale, iar bunătatea şi credincioşia ta să mă ocrotească pururea;

13 Căci suferinţe fără de număr m’au împresurat; ajunsu-m’au fărădelegile mele de nu pot să le mai rabd; mai mult decât părul capului meu s’au înmulţit şi îndrăzneala mea m’a părăsit.

14 Mântueşte-mă, Doamne, cu bună vrerea ta, spre ajutorul meu grăbeşte-te!

15 Ruşineze-se şi ajungă de ocară, într’o clipă, toţi cei ce caută să-mi ia viaţa mea; să dea îndărăt şi să-şi piardă cumpătul cei care voiesc nenorocirea mea!

16 Să fie cuprinşi de spaimă şi de ruşine cei ce-mi zic: «aha, aha!»

17 Să se veselească şi să tresalte de bucurie cei ce te caută pe tine, Doamne, şi cei ce iubesc mântuirea ta pururea să strige: «Mare este Domnul!»

18 Ci eu sunt sărac şi sunt lipsit, însă Domnul îmi va purta de grijă. Ajutorul meu şi izbăvitorul meu eşti tu! Dumnezeul meu, nu zăbovi!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.