×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 4

Bucuria şi pacea celui ce nădăjdueşte în Dumnezeu.

1 Starostelui cântăreţilor – cu cântare din coarde – un psalm al lui David.

2 Dumnezeule al dreptăţii mele, când strig răspunde-mi, tu care mă faci să fiu la larg, în strâmtorare. Îndură-te de mine şi ascultă-mi rugăciunea!

3 Până când, voi, fii ai oamenilor, veţi face de ocară slava mea? Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi alerga după minciună? – Sela.

4 Bine să ştiţi că Domnul şi-a deosebit pe cel cucernic; când strig către el, Domnul aude.

5 Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi! Spovediţi-vă, în paturile voastre inimilor voastre şi fiţi liniştiţi! – Sela.

6 Jertfiţi jertfele dreptăţii şi pune-ţi-vă nădejdea în Domnul!

7 Mulţi grăiesc: «Cine ne va arăta nouă binele?…» Ci înalţă, Doamne, peste noi lumina feţei tale!

8 Dat-ai inimii mele mai multă bucurie decât lor, atunci când grâul lor şi vinul lor s’au făcut din belşug.

9 În pace mă voi culca şi voi adormi degrabă, căci tu, Doamne, numai tu, mă faci să locuesc fără de grijă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.