×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 38

Cel păcătos se roagă îndurărilor dumnezeeşti.

1 Un psalm al lui David, – «spre bună amintire».

2 Doamne, nu mă dojeni întru mânia ta şi întru aprinderea ta nu mă pedepsi!

3 Căci săgeţile tale s’au înfipt în mine, iar mâna ta apasă greu asupra mea;

4 Din pricina mâniei tale n’a mai rămas nimic teafăr în trupul meu, şi din vina păcatului meu nimic sănătos în oasele mele,

5 Căci fărădelegile mele covârşesc capul meu şi ca o povară grea apasă peste mine.

6 Din pricina nebuniei mele, rănile mele miros greu şi dau puroi afară.

7 Umblu frânt în două, sunt turburat peste măsură şi toată ziua mi se trece în întristare.

8 Şalele mele sunt pline de arsuri şi n’a mai rămas nici un loc sănătos în trupul meu.

9 Sunt fără putere şi cu totul zdrobit, şi suspinul şi strigătul inimii mele sunt mai tari decât răcnetul leului.

10 Doamne, înaintea ta sunt toate dorinţele mele şi suspinul meu nu s’a ascuns de tine.

11 Inima mea arde în mine, vârtutea mea m’a părăsit, aşijderea şi lumina ochilor am pierdut-o.

12 Prietenii mei şi cei mai de aproape ai mei stau departe din pricina bubelor mele şi rudele mele se dau în lături.

13 Cei ce caută sufletul meu îmi întind curse şi cei ce-mi voiesc răul grăiesc ameninţări şi toată ziua urzesc vicleşuguri.

14 Ci eu sunt ca un surd care nu aude şi ca un mut care nu-şi deschide gura.

15 Sunt ca un om care nu aude şi în gura căruia nu sunt cuvinte de mustrare.

16 Căci în tine, Doamne, îmi pun nădejdea, tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu.

17 Şi eu zic: «Să nu se bucure de durerea mea vrăjmaşii mei şi să nu se semeţească împotrivă-mi, când picioarele meu se clatină!»

18 Aproape sunt să cad şi durerea mea nu mă părăseşte.

19 Ci fărădelegea mea o spun tuturor şi de păcatul meu mă scârbesc foarte.

20 Dar duşmanii mei sunt vii şi tari, şi cei ce mă urăsc fără cuvânt s’au înmulţit.

21 Şi ei îmi răsplătesc cu rele în locul celor bune, ei sunt împotriva mea, căci umblu după dreptate.

22 Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu; nu te depărta de la mine!

23 Grăbeşte-te întru ajutorul meu, Doamne, tu care eşti mântuirea mea!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.