×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 37

Cum le merge celor drepţi şi cum celor nelegiuiţi.

1 Un psalm al lui David. Nu te mânia pe cei fără de lege şi nu te aprinde împotriva celor ce făptuesc cele rele.

2 Căci vor fi, ca iarba, repede cosiţi şi ca faţa ierbii veştejite se vor ofili.

3 Pune-ţi nădejdea în Domnul şi fă binele, locueşte pământul şi fii fără prihană,

4 Şi de Domnul te bucură. Atunci el va împlini dorinţa inimii tale.

5 Încredinţează soarta ta în mâna Domnului; nădăjdueşte în el şi el va împlini dorinţa ta.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina soarelui; ca soarele în miezul zilei va face să strălucească pricina ta cea dreaptă.

7 Stai tăcut înaintea chibzuinţei Domnului şi pune-ţi nădejdea în el. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în drumul vieţii lui şi pe cel ce ţese zavistii.

8 Dă deoparte mânia ta şi nu te lăsa stăpânit de turbare; nu te aprinde foarte, fiindcă aprinderea duce la rău.

9 Cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduesc în Domnul vor stăpâni pământul.

10 Încă puţină vreme, şi cel nelegiuit nu va mai fi; vei vrea să ştii unde a fost locul lui şi nu-l vei mai afla,

11 Căci numai cei blânzi vor moşteni pământul şi se vor bucura de pace statornică.

12 Nelegiuitul urzeşte planuri împotriva celui drept şi scrâşneşte din dinţi.

13 Dar Domnul îşi bate joc de el, căci vede cum vine ziua lui.

14 Cei fără de lege trag sabia şi arcul îl încordează, ca să doboare pe cel sărac şi sărman şi să junghie pe cei ce umblă pe calea dreaptă,

15 Dar sabia lor va pătrunde în inima lor şi arcurile lor se vor frânge.

16 Mai mult face puţinul celui drept decât belşugul multor nelegiuiţi;

17 Căci braţele celor fără de lege vor fi zdrobite, iar sprijinul celor drepţi este Domnul,

18 El care ştie ziua celor neprihăniţi şi că moştenirea lor dăinueşte pururea.

19 Ei nu se ruşinează în vremuri grele şi în timp de foamete se îndestulează.

20 Da, cei fără de lege pier; vrăjmaşii Domnului sunt la fel cu pajiştile verzi; ei se ofilesc, se şterg ca fumul.

21 Cel nelegiuit ia cu împrumut şi nu plăteşte; cel drept însă este milos şi dărueşte.

22 Căci pe care Domnul îi binecuvântează moştenesc pământul, iar pe care îi blestemă sunt nimiciţi.

23 De către Domnul se întăresc paşii unui om, atunci când Domnul iubeşte calea lui.

24 Şi chiar de cade, el nu rămâne năruit, că Domnul îl sprijină cu mâna sa.

25 Am fost tânăr şi acum iată sunt bătrân, dar n’am văzut pe cel drept părăsit şi pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.

26 Necontenit, el este milostiv şi dă cu împrumut, iar urmaşii lui sunt binecuvântaţi.

27 Fugi de rău şi fă binele, ca să poţi pururea să locueşti în pace,

28 Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe cei cuvioşi ai lui, ci îi păzeşte în veci. Dar seminţia celor fără de lege va pieri.

29 Cei drepţi vor stăpâni pământul şi în veci îl vor locui.

30 Gura omului drept grăieşte înţelepciune şi limba lui lucruri drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui şi paşii lui nu şovăesc.

32 Cel nelegiuit pândeşte pe cel drept şi caută să-l omoare,

33 Dar Domnul nu-l lasă în mâna lui şi când va veni la judecată nu-l va osândi.

34 Nădăjdueşte în Domnul şi păzeşte pravila lui şi el te va ridica să stăpâneşti pământul, şi când nelegiuiţii vor fi nimiciţi, tu vei vedea pieirea lor.

35 Văzut-am pe cel fără de lege prea puternic, înălţându-se ca un copac plin de frunză;

36 Dar când trecui, apoi, nu mai era; l-am căutat şi nu l-am mai aflat.

37 Păzeşte cuvioşia şi năzueşte spre dreptate, fiindcă omul care trăieşte în bună pace are parte de moştenire fericită,

38 Dar cei ce se leapădă de credinţă vor fi nimiciţi de pe pământ, şi urmaşii lor vor fi daţi pieirii.

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul, apărătorul lor în vremuri de restrişte,

40 Căci Domnul îi ajută şi-i izbăveşte; îi izbăveşte de cei nelegiuiţi şi îi scapă, fiindcă într’însul şi-au pus nădejdea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.