×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 36

Răutatea celor fără de lege. Slava păstrată celor drepţi.

1 Starostelui cântăreţilor – un psalm al lui David, robul Domnului.

2 O destăinuire s’a făcut în mine despre răzvrătirea celui fără de lege. Înaintea ochilor lui nu este frică de Dumnezeu,

3 Şi el se măguleşte pe sine socotind că nelegiuirea lui nu poate să fie dovedită, nu poate să fie urgisită.

4 Graiurile gurii lui sunt făţărie şi înşelăciune şi mintea nu-l mai duce să mai facă binele.

5 Lucruri blestemate chibzueşte în aşternutul lui şi merge pe o cale nelegiuită şi răul nu-l urgiseşte.

6 Doamne, mila ta ajunge până la ceruri şi credincioşia ta până la nouri;

7 Dreptatea ta este înaltă cât munţii, hotărîrile tale sunt ca adâncul cel nepătruns; Doamne, pe oameni şi pe dobitoace numai tu îi păzeşti.

8 Cât de scumpă este mila ta, Dumnezeule! Caute-şi scăparea fiii oamenilor la umbra aripilor tale!

9 Sătura-se-vor de grăsimea jertfelor din locaşul tău şi tu îi vei adăpa cu râuri de desfătări.

10 Căci la tine este izvorul vieţii şi întru lumina ta vom vedea lumină.

11 Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine şi dreptatea ta celor drepţi cu inima.

12 Să nu mă izbească piciorul celui îngâmfat şi mâna celor nelegiuiţi să nu mă zorească la fugă.

13 Iată, cei ce lucrează fărădelege sunt doborîţi la pământ, loviţi ca să nu mai poată să se scoale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.