×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 34

Dumnezeu este sprijinul celor drepţi, dar celor răi, protivnic.

1 Un psalm al lui David, când s’a prefăcut nebun înaintea lui Abimelec şi când a fost gonit şi a plecat.

2 Slăvi-voi pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui va fi în gura mea.

3 Sufletul meu se va veseli întru Domnul: să auză cei umiliţi şi să se bucure!

4 Măriţi-l pe Domnul cu mine; împreună să slăvim numele lui!

5 Când caut pe Domnul, el îmi răspunde şi mă izbăveşte de toate înfricoşatele griji.

6 Când priveşti la el, eşti luminat şi faţa ta nu se ascunde de ruşine.

7 Iată, săracul a strigat şi Domnul l-a auzit şi din toate necazurile l-a mântuit.

8 Îngerul Domnului sălăşlueşte împrejurul celor ce se tem de Domnul şi-i izbăveşte de primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi că bun e Domnul. Fericit este omul care îşi pune nădejdea în el.

10 Temeţi-vă de Domnul, toţi sfinţii lui, fiindcă cei ce se tem de Domnul nu duc nici o lipsă.

11 Puii de leu sunt în nevoie şi tânjesc de foame, dar cei ce caută pe Domnul nu sunt lipsiţi de nici o bunătate.

12 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă, căci vreau să vă învăţ frica de Domnul.

13 Care este omul căruia să nu-i placă viaţa şi să nu iubească lungimea ei şi să nu-i fie voia să se bucure de fericire?

14 Păzeşte limba ta de rău şi buzele tale de cuvântul viclean!

15 Fugi de rău şi fă numai binele, caută pacea şi umblă după ea.

16 Ochii Domnului se uită la cei drepţi şi la strigarea lor urechea lui se pleacă.

17 Faţa Domnului caută şi la cei ce fac răul, ca să şteargă pomenirea lor de pe pământ.

18 Cei drepţi strigă şi Domnul îi aude şi-i izbăveşte din toate nevoile.

19 Domnul stă aproape de cei cu inima zdrobită şi pe cei umiliţi cu duhul îi mântueşte.

20 Multe sunt nenorocirile care lovesc pe cel drept, dar din toate îl scapă Domnul.

21 El poartă grijă de toate oasele lui, ca nici măcar unul dintre ele să nu fie zdrobit.

22 Răutatea omoară pe cel nelegiuit şi cei ce urăsc pe cel drept pedeapsă vor avea.

23 Domnul răscumpără sufletul robilor săi şi cei ce-şi găsesc la el scăparea nu vor fi osândiţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.