×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 33

Lăudaţi pe Domnul şi păstraţi-i pururea credinţă.

1 Bucuraţi-vă, drepţilor, întru Domnul! Celor neprihăniţi se cuvine cântarea de laudă.

2 Lăudaţi pe Domnul în cântec de chitară; pe harfă cu zece coarde cântaţi-i lui!

3 Cântaţi-i cântare nouă; cântaţi din plin în coarde de chitară.

4 Căci cuvântul Domnului este drept şi în toate câte face el îşi ţine făgăduinţele.

5 El iubeşte dreptatea şi o împarte; de milostivirea lui este plin tot pământul.

6 Prin cuvântul Domnului cerurile s’au întemeiat şi prin duhul gurii lui toată podoaba lor.

7 El a adunat apa mării ca într’un burduf şi ca într’o vistierie strâns-a toate talazurile adâncului.

8 Să se înfricoşeze toţi locuitorii pământului de Domnul; toţi cei ce locuesc în lume să se îngrozească în faţa lui!

9 Căci el a zis, şi toate au luat fiinţă; el a poruncit, şi s’au făcut.

10 Domnul strică sfaturile popoarelor; punerile la cale ale neamurilor el le zădărniceşte.

11 Dar sfaturile Domnului rămân în veac şi planurile lui în neam de neam.

12 Fericit este neamul care are ca Dumnezeu pe Domnul şi poporul ce şi-a ales ca moştenirea sa.

13 Domnul priveşte din înălţimea cerului şi vede pe toţi fiii oamenilor,

14 Din locaşul său îşi roteşte privirea peste toţi locuitorii pământului,

15 El care frământă inimile şi se uită cu grijă la toate faptele lor.

16 Nu cu mulţimea ostaşilor birueşte împăratul şi cel viteaz nu izbândeşte prin marea lui putere.

17 Calul este neputincios să aducă biruinţa şi cu toată tăria lui el nu smulge victoria.

18 Iată, ochii Domnului caută necontenit spre cei ce se tem de el, spre cei ce-şi pun nădejdea în îndurarea lui,

19 Ca să izbăvească de moarte sufletele lor şi să-i ţină cu viaţă în vreme de foamete.

20 Sufletul nostru nădăjdueşte în Domnul; ajutorul nostru şi pavăza noastră sunt el.

21 Întru Domnul se bucură inima noastră şi în numele lui cel sfânt nădejdea noastră ne-am pus-o.

22 Fie, Doamne, mila ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru tine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.