×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 32

Fericit este acela căruia iertate i-au fost păcatele.

1 Cuvânt de învăţătură al lui David. – Fericit este acela căruia iertată i-a fost fărădelegea şi păcatul i-a fost acoperit!

2 Fericit este omul ale cărui fărădelegi Dumnezeu nu le socoteşte şi în sufletul căruia nu sălăşlueşte vicleşugul!

3 În tăcerea mea, oasele mele s’au măcinat de gemetele mele necontenite;

4 Căci, zi şi noapte, mâna ta apăsa greu peste mine: vlaga mea s’a topit ca de arşiţa soarelui. – Sela.

5 Ţi-am dezvăluit păcatul meu şi vinovăţia mea nu ţi-am tăinuit-o, ci am zis: «Vreau să mărturisesc Domnului fărădelegile mele». Iar tu ai ridicat povara păcatului meu. – Sela.

6 Pentru aceasta să se roage ţie tot omul cucernic, în timp de strâmtorare, şi chiar revărsări de ape mari de ar fi să fie, ele nu-l vor ajunge.

7 Tu eşti pavăza mea şi în primejdie mă păzeşti; cu veselie mântuitoare tu mă înconjuri. – Sela.

8 «Îţi voi da învăţătură şi calea pe care trebue să mergi îţi voi arăta-o; sfetnicul tău voi fi; spre tine ţinti-voi deapururea ochii mei».

9 Nu fiţi asemenea calului şi catârului fără minte, pe care trebue să-l stăpâneşti cu frâu şi cu zăbale, căci altfel nu ascultă.

10 Multe sunt suferinţele celui fără de lege, iar cel ce-şi pune nădejdea în Domnul, pronia Domnului îl ocroteşte.

11 Bucuraţi-vă întru Domnul, voi cei drepţi, şi tresăltaţi şi strigaţi cu glas de bucurie, toţi cei cu inima curată!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.